Drukuj
Uroczystość pożegnania absolwentów gimnazjum
Wpisany przez::: ER 2012.07.02

Dnia 29 czerwca 2012 r. w auli Centrum Kształcenia Sportowego odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi, którzy uczęszczali do klasy 3a (wych. Małgorzata Reszkiewicz), 3b (wych. Barbara Zawadzka), 3c (wych. Sławomir Juszkiewicz) oraz 3d (wych. Anna Podgórska). W imieniu społeczności szkolnej absolwentów żegnał dyrektor CKS, Maciej Parobczy. Głos zabrał także ksiądz proboszcz Henryk Silko. W imieniu rodziców absolwentów nauczycielom podziękowała pani Małgorzata Jonczek, a uczniów reprezentowała Ola Nowak. Zgodnie z tradycją szkoły, dyrektor uhonorował listami gratulacyjnymi rodziców uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu oraz w sporcie. Najlepsi uczniowie wpisali się do „Złotej Księgi”. Decyzją Rady Pedagogicznej CKS przyznano także nagrody Primus Inter Pares: Weronice Jonczyk z klasy 3b oraz Tomaszowi Szwarczewskiemu z klasy 3c. Nagrodę „Nadzieja Sportu” dla najwybitniejszych sportowców otrzymali: Aleksandra Orowicz, Paulina Kędziora, Paulina Momot, Klaudia Zajdowicz, Joanna Kochman, Izabela Antoniszyn, Jonasz Dydyna, Michał Fronczyk, Filip Przybyłowski, Cezary Kępa, Paulina Wojtyś i Szymon Zabawa. Wyróżnieni uczniowie wpisali się do „Księgi Sportowców”. Nagrody przyznane przez poszczególnych nauczycieli otrzymali także uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach przedmiotowych z chemii, w wolontariacie oraz w zawodach sportowych. Absolwenci GMzOS zrewanżowali się swoim nauczycielom, przyznając nagrody „Anusie”. W kategorii „Nauczyciel na szóstkę” uhonorowano panią Weronikę Hrymowicz. W kategorii „Dusza nie człowiek” zwyciężyła pani Elżbieta Szpak, a „Strażnikiem prawa” została pani Barbara Zawadzka. Wszyscy absolwenci odebrali na scenie świadectwa z rąk dyrekcji szkoły i wychowawców. W holu odsłonięto tablo z nazwiskami wszystkich uczniów klas III Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi. Uroczystość przygotowały panie: Elżbieta Szpak, Kamila Maksymiuk, Weronika Hrymowicz, Hanna Górska, Agnieszka Jamrozik z pomocą polonistów i wychowawców klas.

Zaparszamy do galerii zdjęć!