Drukuj
Konferencja dla rodziców
Wpisany przez::: Administrator 2019.10.10

Fundacja „Wychowanie bez porażek” serdecznie zaprasza 24.10.2019 na bezpłatną konferencję w Szczecinie pt. „Pokój zaczyna się w rodzinie” współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Nazwa „Pokój zaczyna się w rodzinie” jest przesłaniem, które ma prowokować do tematu znaczenia odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania do pokoju w dzisiejszym świecie. Poznanie przez dorosłych postaw wychowawczych nawiązujących do pokoju i wdrażanie przez nich praktycznych umiejętności, opartych o nieagresywny sposób, jakim jest model Gordona, pomoże skutecznie zmieniać postawy, zachowania, sposób komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Obserwując te zmiany u dorosłych i doświadczając ich na sobie, dziecko będzie uczyło się przez naśladowanie, co wpłynie pozytywnie na proces jego rozwoju, dając pozytywne wzorce dla jego własnych postaw i zachowań w dorosłym życiu. A to z kolei wpłynie na kolejne pokolenia, które przecież wychowują dzieci, kiedy same stają się rodzicami. Ten mechanizm jest podstawą budowy obywatelskiego i zintegrowanego społeczeństwa, dla którego pokój jest celem nadrzędnym.

CEL:

1. Pokazanie i upowszechnianie pokojowych praktyk wychowawczych.
2. Przedstawienie modelu Gordona jako profilaktyki i edukacji społecznej.
3. Rozwijanie umiejętności i postaw wychowawczych opartych o pokojowy model dr Thomasa Gordona.
4. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Bardzo nam zależy na tym, by zarówno konferencja, jak i warsztaty pomogły uczestnikom w zrozumieniu naszego przesłania. Wierzymy, że budowanie świadomości, jaką niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice w uczeniu współodczuwania u swoich dzieci, co jest jednym z fundamentów wychowania do pokoju, pomoże otworzyć im się na zdobywanie wiedzy i umiejętności, które w tym pomagają. Pomagają w dziecku budzić i rozwijać empatię, akceptację i szczerość w domu, szkole, pracy i innych dziedzinach życia, kiedy jest w rodzinie i kiedy w dorosłym życiu stworzy własną.

PROGRAM:

Część pierwsza – referaty
15:15 – 15:30 Powitanie uczestników
15:30 – 15:45 Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy
15:45 – 15:50 Prezentacja sylwetki dr Thomasa Gordona
15:50 – 16:15 Referat Pani Joanny Ratajczak
16:15 – 16:35 Referat Pani Katarzyny Antoniak
16:35 – 17:00 Referat Pani Violetty Kruczkowskiej
17:00 – 17:10 Podsumowanie
17:10 – 17:30 Przerwa
17:30 – 18:35 Warsztaty w grupach

Część druga – warsztaty
17:30 – 18:35 Grupa I – prowadzący Pan Piotr Kruczkowski
17:30 – 18:35 Grupa II – prowadzący Pani Katarzyna Antoniak
17:30 – 18:35 Grupa III – prowadzący Pani Violetta Kruczkowska
17:30 – 18:35 Grupa IV – prowadzący Pan Piotr Chwalisz

TEMATYKA REFERATÓW:

„Pokój zaczyna się w rodzinie. Co nam grozi jeśli zabraknie determinacji do działania.” – Joanna Ratajczak
„Korzyści stosowania modelu Gordona z małymi dziećmi.” – Katarzyna Antoniak
„Bez zwycięzców i bez pokonanych.” – Violetta Kruczkowska

TEMATYKA WARSZTATÓW:

„Pechowa dwunastka w komunikacji i dlaczego jej unikać, kiedy chcemy pomóc lub postawić granice dziecku.” – Violetta Kruczkowska
„Model Gordona w służbie rodzica i nauczyciela.” – Piotr Kruczkowski
„Jak nastolatki reagują na etykietowanie i czym je zastąpić.” – Piotr Chwalisz
„Dlaczego małe dzieci mówią często nie.” – Katarzyna Antoniak

Zapisy przez formularz na stronie www http://konferencja.gordon.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 602 336 109.

Z wyrazami szacunku
Fundacja „Wychowanie bez porażek”
http://wychowanie.org.pl

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000261181 | NIP 851 29 82 884
mBank 37 1140 2004 0000 3002 7550 7924