Drukuj
Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2019/2020
Wpisany przez::: Administrator 2019.10.02
ZEBRANIA Z RODZICAMI (obecni wszyscy nauczyciele)
11.09.2019 (środa)
godz. 17–18

Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:

  • 17:00–17:15 – klasy 7 SP
  • 17:15–17:30 – klasy 1 LO
  • 17:30–18:00 – klasy 3 LO.
30.10.2019 (środa)
godz. 17–18
Zebranie śródsemestralne.
04.12.2019 (środa)
godz. 17–18
Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
01.04.2020 (środa)
godz. 17–18
Zebranie śródsemestralne SP, GM i LO (w kl. 3 LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).

03.06.2020 (środa)
godz. 17–18

Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
ZEBRANIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW INFORMUJĄCE O PROCEDURACH EGZAMINU
05.02.2020 (środa)
  • 17:00 – klasy 8 SP

Dodatkowo, w dni robocze w godz. 8–16 można kontaktować się z nauczycielami poprzez idziennik.

––– SERDECZNIE ZAPRASZAMY –––