Kontakt

Centrum Kształcenia Sportowego

ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
tel.: 91 46 29 290
fax: 91 46 45 246

e-mail: centrum.ksztalcenia.sportowego@gmail.com