darmowe podręczniki
 HOME  |  O SZKOLE  |  biblioteka  |  darmowe podręczniki  
  linki
Darmowe podręczniki na rok 2019/2020 już wydane!
Wpisany przez: ER 2019.09.20 Drukuj
Biblioteka szkolna informuje, że zakończony został proces wydawania uczniom darmowych podręczników i ćwiczeń. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców udało się przygotować, opracować i wypożyczyć ok. 6 tys. książek. Przypominamy, że w roku szkolnym 2019/2020 z darmowych podręczników zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas 1-8 SSP nr 2 w CKS. Podręczniki zostały wydane uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2019 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia. Regulamin i szczegółowe informacje znaleźć można u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej. Ćwiczenia i inne materiały stanowią własność uczniów i nie należy ich zwracać do biblioteki. Kolejne części podręczników dla młodszych klas SP wydawane są sukcesywnie za pośrednictwem wychowawców.

Darmowe podręczniki muszą służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata, dlatego prosimy o szanowanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem! Przypominamy, że - zgodnie z regulaminem - zniszczenie lub zagubienie podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia go we własnym zakresie lub wpłatą podanej kwoty. Rozliczenie oraz ew. wystawienie "Wezwań do zapłaty/odkupienia" nastąpi pod koniec roku szkolnego.
Podręczniki na egzaminy poprawkowe i książki na wakacje
Wpisany przez: ER 2018.06.20 Drukuj

Darmowe podręczniki potrzebne na egzaminy poprawkowe oraz książki na wakacje (nie dotyczy absolwentów) można wypożyczyć w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego (czerwiec) według harmonogramu na tablicy ogłoszeń przy bibliotece.
Ostateczny termin zwrotu darmowych podręczników i książek wypożyczonych na czas egzaminów poprawkowych lub wakacje mija dnia 1 września kolejnego roku szkolnego. Regulamin i informacje u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.

W pierwszych i ostatnich dniach wakacji biblioteka szkolna pełni dyżur według harmonogramu na tablicy ogłoszeń przy bibliotece. 

Darmowe podręczniki dla pierwszaków
Wpisany przez: ER 2018.06.20 Drukuj
Informujemy, że przyszli uczniowie klas 1 SSP nr 2 objęci są rządowym programem wyposażenia w darmowe podręczniki i ćwiczenia. We wrześniu br. za pośrednictwem biblioteki szkolnej i wychowawców dzieci otrzymają:
- komplet nowych ćwiczeń – na własność ucznia, bez zwrotu do biblioteki
- kolejne części podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej  wyd. MAC pt.: „Gra w kolory” – wypożyczenie na rok z biblioteki szkolnej, po zakończeniu pracy z podręcznikiem uczniowie zwracają go w dobrym stanie do biblioteki
- podręcznik do języka angielskiego wyd. Macmillan pt.: „Bugs Team” – wypożyczenie j.w.
Warunkiem wypożyczenia podręczników będzie podpisanie przez rodziców uczniów na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym „Regulaminu korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie”. Zobowiązuje on rodziców m.in. do  zabezpieczenia podręczników przed zniszczeniem oraz odkupienia podręcznika lub zwrotu kosztów w przypadku zagubienia lub zniszczenia. Podręczniki mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. Regulamin będzie dostępny u wychowawców lub w bibliotece szkolnej. Rządowy program darmowych podręczników nie dotyczy zajęć dodatkowych i religii.
Dbaj o darmowe podręczniki!
Wpisany przez: ER 2017.11.03 Drukuj

Przypominamy, że darmowe podręczniki muszą służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata, dlatego prosimy o szanowanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem! Przypominamy, że - zgodnie z regulaminem - zniszczenie lub zagubienie podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia go we własnym zakresie lub wpłaty podanej kwoty. Rozliczenie oraz ew. wystawienie "Wezwań do zapłaty/odkupienia" nastąpi pod koniec roku szkolnego.


Darmowe podręczniki w CKS od 2015 roku
Wpisany przez: ER 2015.09.06 Drukuj
Rodziców naszych uczniów z klas 1-8 szkoły podstawowej informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdą Państwo informacje na temat rządowego programu wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Biblioteka szkolna CKS wypożycza materiały od września 2015 roku. Uczniowie otrzymują podręczniki po pierwszych w roku szkolnym zebraniach z rodzicami. Warunkiem wypożyczenia darmowych podręczników jest zapoznanie się rodziców uczniów z regulaminem oraz procedurami w czasie zebrań. Regulamin dostępny jest u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.