ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 HOME  |  O SZKOLE  |  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem torów na basenie CKS
Wpisany przez: Administrator 2019.09.25 Drukuj
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem torów na basenie CKS. Szczegółowe informacje w załączonych plikach poniżej.
Do pobrania:
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem pomieszczeń w CKS w roku szkolnym 2019/20
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń. Szczegółowe informacje w pliku poniżej.
Do pobrania:
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem torów na basenie CKS
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem torów na basenie CKS. Szczegółowe informacje w pliku poniżej.
Do pobrania:
Zaproszenie Dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia:

Z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986)

na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

zgodnie z załącznikiem na poszczególne badania, które będą realizowane w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem należy złożyć w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 do dnia 14.12.2018 r. w formie pisemnej, lub e-mailem (w.szczepanowska@cks.szczecin.pl).

Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Państwa oferty w celu wybrania Usługodawcy, który zapewni Usługobiorcy najkorzystniejszą cenę badań zostanie podpisana umowa.

Do pobrania: