kącik wychowawcy
 HOME  |  O SZKOLE  |  pedagog  |  kącik wychowawcy  
Tematyka godzin wychowawczych
Wpisany przez::: Irena Mizgalska 2009.09.30 Drukuj

Przykładowa tematyka godzin wychowawczych

1.    Autoprezentacja
2.    Prezentacja zainteresowań
3.    Gry i zabawy integracyjne
4.    Moralność i solidarność uczniowska
5.    Moje oczekiwania względem siebie i nauczycieli
6.    Jak uczyć się efektywnie?
7.    Typy i charakterystyka osobowości nauczyciela
8.    Próbujemy określić swoją osobowość
9.    Jak otoczenie reaguje na moją osobowość
10.   Czego oczekuję od siebie i otoczenia w ciągu nauki w liceum?
11.   Moje oczekiwania wobec grupy i grupy wobec mnie
12.   Obraz siebie
13.   Cechy warunkujące dobry kontakt z innymi
14.   Umiejętność rozpoznawania własnych emocji
15.   Empatia. Tolerancja wobec odmiennych zachowań
16.   Inni to także my
17.   Jak być asertwnym i nie ranić?
18.   Relacja uczeń – nauczyciel
19.   Stosunki nauczyciela z klasą
20.   Dobry nauczyciel
21.   Zły nauczyciel
22.   Uczciwość wobec nauczyciela a lizusostwo
23.   Umiejętność mówienia „nie” a autorytet w grupie
24.   Być i mieć
25.   Autorytet siły a autorytet kompetencji
26.   Odpowiedzialność
27.   Przyjaźń
28.   Sztuka porozumiewania się
29.   Konflikty
30.   Kryteria wyboru zawodu
31.   Praca
32.   Postawa wobec osób niepełnosprawnych
33.   Miłość
34.   Moje kontakty z rodzicami
35.   Samotność i osamotnienie
36.  Nieśmiałość
37.   Rola indywidualności klasowych w kształtowaniu atmosfery klasy
38.   Aktywność ucznia a jego ocena szkoły
39.   Szkolna demokracja – fikcja czy szkoła życia?
40.   Mój wpływ na życie szkoły i jej zewnętrzny wizerunek
41.    Moje miejsce w kulturalnym życiu szkoły
42.   Stres
43.   Relaks
44.   Moje miejsce na ziemi