Rekrutacja do klas pierwszych LOzOS
Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu ze sprawności fizycznej
Wpisany przez: Administrator 2020.07.09 Drukuj
Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Wpisany przez: Administrator 2020.07.02 Drukuj

W załączniku instrukcja dot. elektronicznego wysyłania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej składanego do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór.

Do pobrania:

2020_lo_Instrukcja_skladanie_swiadectwa_pp.pdf

Poradnik dla kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Wpisany przez: Administrator 2020.06.02 Drukuj
Harmonogram do LO i zgody rodziców
Wpisany przez: Administrator 2020.05.28 Drukuj
Nowe terminy testów sprawności fizycznej
Wpisany przez: Administrator 2020.05.21 Drukuj
Rekrutacja do klas pierwszych LOzOS na rok szkolny 2020/2021
Wpisany przez: Administrator 2020.02.27 Drukuj

Nazwa oddziału:
P_1 M, Oddział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:

język polski
matematyka
dodatkowe:
biologia
język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
biologia
język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Nazwa oddziału:
P_1 S, Oddział Sportowy o profilu interdyscyplinarnym obejmujący grupy treningowe z kilku dyscyplin: piłka nożna chłopców i sporty wodne

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:

język polski
matematyka
dodatkowe:
biologia
język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
biologia
język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Posiadamy: nowoczesną halę sportową, nowoczesną pływalnię z ruchomym dnem z kompleksem rehabilitacyjnym, saunę i profesjonalne gabinety odnowy biologicznej, z których korzystają uczniowie w przypadku urazów czy kontuzji, w pełni wyposażoną siłownię, otwarty dostęp do Internetu dla uczniów, tablice interaktywne, pracownię zajęć praktycznych w zakresie odnowy biologicznej i fizjoterapii.

W CKS jest stołówka (śniadania, obiady, kolacje) i sklepik szkolny.

Wygodę zapewniają szafki uczniowskie, w których można przechowywać książki czy strój sportowy.
CKS oferuje opiekę pedagoga – doradcy zawodowego – i pielęgniarki oraz fizjoterapeuty.
CKS posiada własny Internat Junior dla sportowców spoza Szczecina (35 miejsc).
Kadra pedagogiczna i trenerska posiada najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne doświadczenie do pracy z uczniem sportowcem.

Dodatkowo możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie:
– Kwalifikowana Pierwsza Pomoc
– Ratownik Wodny MSW
– Płetwonurek PADI
– Sternik Motorowodny
– Sędzia Pływania II klasy
– Sędzia Piłkarski PZPN
– Sędzia ZPRP
– Trener UEFA C
– Instruktor Pływania
– Instruktor Piłki Ręcznej.

Szkoła Trenerów w Centrum Kształcenia Sportowego
Założeniem programu jest wdrożenie dodatkowych zajęć szkoleniowych mających na celu przygotowanie absolwenta klasy sportowej i Mistrzostwa Sportowego, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności pozwalające do podjęcia pracy w obszarze danej dyscypliny.

Absolwenci na podstawie własnych doświadczeń, będą mogli podjąć świadome decyzje co do dalszej kariery zawodowej. Program jest szczególnie ważny dla młodych adeptów, z tak zwanego „zaplecza sportowego”. Po zdobyciu doświadczeń w szkole sportowej będą naturalnymi skautami, prawidłowo szkolącymi dzieci i młodzież. Następnie będą wskazywali najzdolniejszych do szkolenia w wyczynowych ośrodkach.

Klasa 1: kurs sędziego młodzieżowego
Klasa 2: kurs sędziego związkowego
Klasa 3: Kurs trenera – zgodnie z harmonogramem szkolenia
Klasa 4:
– staże w klubach sportowych – dla najlepiej rokujących
– staże w kolegium sędziów – dla najlepiej rokujących
– egzaminy na stopnie trenerskie i instruktorskie wymagane świadectwem ukończenia szkoły średniej.

Warsztaty dodatkowe:
– zajęcia ze specjalistą OBIF (odnowa biologiczna i fizjoterapia)
– zajęcia ze specjalistą psychologii sportu
– zajęcia ze specjalistą – manager sportu
– zajęcia ze specjalistą – dziennikarz sportowy (jak zadbać o poprawność wizerunku w mediach, jak udzielać wywiadu, itp.)
– zimowe obozy narciarsko-snowboardowe
– letnie obozy szkoleniowe: żeglarskie, motorowodne, nurkowe, spływy kajakowe
– animacja trybun – jak prawidłowo zachować się na widowni
– szkolenia Polskiej Agencji Antydopingowej – bezpieczny sport
– zajęcia ze specjalistą – dietetyk
– telewizja internetowa – kanał telewizyjny tworzony przez młodzież
– obozy międzynarodowe – campy (POWER) – środki z UE
– rozbudowany język niemiecki (sportowy) – dla chętnych
– lekcje przedsiębiorczości – działalność gospodarcza w oparciu o sport
– udział w imprezach na dużych obiektach np. Hertha BSC.

Egzaminy i certyfikacja uprawnień:
– Sędzia Młodzieżowy
– Sędzia Związkowy
– Trener Polskiego Związku Sportowego.

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021:

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DzU z 2019 r., poz. 1737).