Rekrutacja do klasy siódmej SSP nr 2
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klasy siódmej SSP nr 2
Wpisany przez: Administrator 2019.04.30 Drukuj
Harmonogram rekrutacji do klasy siódmej SSP nr 2 na rok szkolny 2019/2020

Dnia 11 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do klasy 7 w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2019/2020 wg poniższego harmonogramu:

do 22 marca 2019 r., do godz. 15:00
– składanie podań z załącznikami (link – druki do pobrania) w sekretariacie szkoły
*dokumenty podpisane przez obojga rodziców!
*obowiązkowy komplet dokumentów (patrz „podanie rodzica” – załączniki)

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:
27 marca 2019 r., godz. 15:30

– do grupy pływackiej – basen CKS, trener Sławomir Juszkiewicz
03 kwietnia 2019 r., godz. 9:00
– do piłki nożnej – Orlik przy CKS, trener Rafał Szałek

05 kwietnia 2019 r., godz. 15:00
– listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

10 kwietnia 2019 r., godz. 12:00
– listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r., do godz. 15:00
– potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego (link) poprzez złożenie oświadczenia przez rodziców
*dokument podpisany przez obojga rodziców!

23 kwietnia 2019 r., godz. 12:00
– listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 7 sportowej

do 28 czerwca 2019 r., godz. 15:00
– składanie dokumentacji uzupełniającej:
oryginału świadectwa promocyjnego do klasy 7,
karty zdrowia ucznia,
2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.

Do pobrania: