Rekrutacja do Przedszkola Szmaragdowego
Ważna informacja
Wpisany przez: Administrator 2019.06.29 Drukuj

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 na zebranie organizacyjne w dniu 29.08.2019 (czwartek) o godz. 16:00 w auli szkoły.

w imieniu Dyrekcji
sekretariat Przedszkola Szmaragdowego

Komunikat
Wpisany przez: Administrator 2019.04.30 Drukuj

Szanowni Rodzice,

w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do żadnej wybranej przez Państwa placówki, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r., poz. 996 ze zm.):

  1. Prezydent Miasta pisemnie wskaże dziecku placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami,
  2. Wskazanie zostanie przesłane na adres zamieszkania dziecka, podany w karcie zgłoszenia.
  3. Wskazanie otrzymacie Państwo nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019 r.  tj. do dnia  rozpoczęcia naboru uzupełniającego.
Informacje dla rodziców oraz dokumenty do pobrania
Wpisany przez: Administrator 2019.02.28 Drukuj

Do pobrania następujące dokumenty:

– Uchwała Nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.
– informator dla rodziców
– wzory oświadczeń
– załączniki
– karta zgłoszenia
- POTWIERDZENIE WOLI.

Uwaga! W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania w karcie zgłoszenia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kryterium organu prowadzącego dotyczącego "liczby zadeklarowanych godzin, przekraczających 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki" uprzejmie informujemy, że:

*jeżeli dziecko ma przebywać w placówce 5 godzin dziennie – należy wybrać opcję "poniżej 6",
*jeżeli dziecko ma przebywać w placówce np. 9 godzin dziennie – należy wybrać opcję "9" (5 godzin bezpłatnych + 4 godziny płatne).

Reasumując: należy wybrać całkowitą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Do pobrania:
Deklaracje na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice Przedszkola Szmaragdowego!

Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. nabór rozpoczyna się w dniu 11 marca 2019 r., natomiast rodzice dzieci uczęszczających składają deklaracje w sekretariacie przedszkola od dnia 4 marca 2019 r. do rozpoczęcia naboru. Prosimy o zachowanie tych terminów.

*Deklaracje dostępne są na stronie Naboru 2019 od 04 marca
lub na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl w zakładce "Przedszkole Szmaragdowe".
*Deklaracje powinny zawierać podpisy obojga rodziców.

Przedszkole Szmaragdowe
Sekretariat

Do pobrania: