Rekrutacja do LOzOS
 HOME  |  Rekrutacja  |  Rekrutacja do LOzOS  
Nasza oferta na rok szkolny 2019/2010 – szkoła ponadpodstawowa
Wpisany przez: Administrator 2019.05.15 Drukuj

Nazwa oddziału:
P_1 M, Oddział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców i grupa sportowa piłka nożna chłopców

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:

Język polski
Matematyka
dodatkowe:
Biologia
Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
Biologia
Język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Nazwa oddziału:
P_1 S, Oddział Sportowy o profilu interdyscyplinarnym obejmujący grupy treningowe z kilku dyscyplin: grupa piłka Siatkowa, grupa pływanie i sportowe ratownictwo wodne, grupa kajakarstwo olimpijskie, grupa odnowa biologiczna i fizjoterapia

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:

Język polski
Matematyka
dodatkowe:
Biologia
Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
Biologia
Język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Nasza oferta na rok szkolny 2019/2020 – szkoła ponadgimnazjalna
Wpisany przez: Administrator 2019.05.14 Drukuj

Nazwa oddziału:
G_1 W, Oddział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
dodatkowe:
Biologia
Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
Biologia
Język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Nazwa oddziału:
G_1 X, Oddział Sportowy w dyscyplinach: sporty wodne, piłka nożna, piłka siatkowa, sekcja OBiF

Przedmioty punktowane:
obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
dodatkowe:
Biologia
Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone:
Biologia
Język angielski

Dodatkowe wymagania:
Test Sprawności Fizycznej

Harmonogram rekrutacji do LOzOS na rok szkolny 2019/2020
Wpisany przez: Administrator 2019.03.29 Drukuj
W załączniku formularz zgody rodziców oraz harmonogram rekrutacji do LOzOS na rok szkolny 2019/2020.
Do pobrania:
Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586),

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
Wpisany przez: Administrator 2019.02.21 Drukuj
W załączniku zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
Do pobrania: