Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2
Ważna informacja
Wpisany przez: Administrator 2019.06.29 Drukuj

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 na zebranie organizacyjne w dniu 29.08.2019 (czwartek) o godz. 18:00 w auli szkoły.

w imieniu Dyrekcji
sekretariat przedszkola

Rekrutacja do klasy pierwszej SSP2 – spis dokumentów
Wpisany przez: Administrator 2019.03.15 Drukuj

Od 16.04.2019 do 24.04.2019 do godz. 15:00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów:
– kwestionariusz danych osobowych
– oświadczenia rodziców dotyczące szkoły podstawowej
*obowiązkowy podpis obojga rodziców
– deklaracja (religia/etyka)
– zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka od lekarza POZ
– POTWIERDZENIE WOLI NAUKI
*obowiązkowy podpis obojga rodziców.

Wymienione dokumenty dostępne są na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl – zakładka Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2 – lub w sekretariacie przedszkola.

Do 10.05.2019 do godz. 15:00 należy dostarczyć:
– informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
– dwa zdjęcia legitymacyjne (z podpisem na odwrocie).

Do pobrania:
Rekrutacja do klasy pierwszej SSP nr 2 - ważny komunikat!
Drodzy Rodzice! Przypominamy o składaniu w sekretariacie Przedszkola Szmaragdowego wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie.
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
Wpisany przez: Administrator 2019.03.09 Drukuj
Wniosek w załączniku.
Do pobrania:
Informacja dotycząca naboru do klas I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych
W załączeniu informacja zbiorcza dotycząca naboru do klas I oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych wg szkół prowadzących rekrutację, rodzaju dyscypliny sportowej i terminów postępowania rekrutacyjnego.
Do pobrania:
Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2 na rok szkolny 2019/2020
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
Informacje dla zainteresowanych rodziców

Data Godzina Wydarzenie
Lista chętnych (zapisy) 06.02.2019 – 06.03.2019

Rekrutacja 11.03.2019 – 29.03.2019:
Dni adaptacyjne 09.03.2019 (sobota) 9:30 Spotkanie w auli szkoły z Dyrektorem
10:00 Zajęcia edukacyjne z nauczycielami klas 1–3
16.03.2019 (sobota) 10:00 Zajęcia na basenie z trenerami (obowiązuje strój na basen)
Testy sprawnościowe 18.03.2019 16:00 – 17:00
20.03.2019 16:00 – 17:00
Lista kandydatów – pozytywne wyniki z prób sprawności fizycznej 26.03.2019 12:00
Weryfikacja wniosków 01.04.2019 – 15.04.2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16.04.2019 12:00
Potwierdzenie woli 16.04.2019 – 24.04.2019 Do 15:00
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2019 15:00