KALENDARZ ROKU
Harmonogram roku szkolnego 2019/2020
Wpisany przez:: Administrator 2019.10.01 Drukuj
I semestr: 02.09.2019 – 20.12.2020
WRZESIEŃ
02.09.2019 (poniedziałek) Rozpoczęcie roku szkolnego:
Klasy I SP godz. 8.00 w auli
Klasy 7 SP i I LO godz. 9.00 w auli
Pozostałe klasy rozpoczęcie roku szkolnego z wychowawcami w klasach
04.09.2019 (środa)
godz. 16.30
Rada pedagogiczna
11.09.2019 (środa)
godz. 17 – 18
Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:
kl. 7 SP godz. 17:00 – 17:15
kl. I LO godz. 17:15 – 17:30
kl. III LO godz. 17:30 – 18:00
18.09.2019 (środa)
godz. 17.00
Spotkanie rady rodziców z dyrektorem
PAŹDZIERNIK
02.10.2019 (środa) Zebranie zespołu wychowawczego:
4–8 SP, 1–3 LO godz. 15.30 – 16.00
1–3 SP godz. 16.00 – 16.30
14.10.2019 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
30.10.2019 (środa)
godz. 17 – 18
Zebranie śródsemestralne.
LISTOPAD
29.11.2019 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych.
GRUDZIEŃ
04.12.2019 (środa)
godz. 17 – 18
Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
20.12.2019 (piątek) Termin wystawienia ocen śródrocznych.
23.12.2019– 31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna.
II semestr: 02.01.2020 – 26.06.2020
STYCZEŃ
02.01.2020 (czwartek) 03.01.2020 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
10.01.2020 (piątek)
13.01.2020 (poniedziałek)
Rozliczenie dokumentacji po I semestrze.
styczeń Termin składania propozycji wniosków do orderów KEN.
15.01.2020 (środa)
godz. 17.00
Rada klasyfikacyjna po I semestrze
17.01.2020 (piątek) Apel podsumowujący I semestr
LUTY
10–23.02.2020 Ferie zimowe
05.02.2020 (środa)
godz. 17.00
Zebranie dla rodziców i uczniów klas 8 informujące o procedurach egzaminu ósmoklasisty
MARZEC
25.03.2020 (środa) Zebranie zespołu wychowawczego w klasach III LO
25.03.2020 (środa) Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych i ocen zachowania w klasach. III LO.
marzec Rekolekcje
KWIECIEŃ
01.04.2020 (środa)
godz. 17.00 – 18.00
Zebranie śródsemestralne (w kl. III LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).
09–14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna.
16.04.2020 (czwartek) Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach III LO.
20.04.2020 (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna klas III LO.
21.04.2020 (wtorek) Egzamin ósmoklasisty J. polski
22.04.2020 (środa) Matematyka
23.04.2020 (czwartek) J. obcy nowożytny
kwiecień Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji dla uczniów klas III LO.
24.04.2020 (piątek)
godz. 08:30
Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w kl. III LO (klasy 1–3 SP zgodnie z planem, pozostałe klasy lekcje od 10:35)
MAJ
04–06.05.2020 (poniedziałek – środa) Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
04.05.2020 (poniedziałek) Egzamin maturalny Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
05.05.2020 (wtorek) Pisemny egzamin maturalny z matematyki
06.05.2020 (środa) Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
07.05 – 21.05.2020 Pozostałe pisemne i ustne egzaminy maturalne
13.05.2020 (środa) Zebranie zespołu wychowawczego I i II LO
20.05.2020 (środa) Zebranie zespołu wychowawczego
1–3 SP godz. 15.30
4–8 SP godz. 17.00
29.05.2020 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych.
maj Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów.
CZERWIEC
03.06.2020 (środa)
godz. 17.00 – 18.00
Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
12.06.2020 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora)
19.06.2020 (piątek) Termin wystawienia ocen końcoworocznych.
czerwiec Termin składania propozycji nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin i Kuratora Oświaty.
czerwiec Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji.
do 19.06.2020 Przekazanie uczniom klas ósmych informacji o wynikach egzaminu
22.06.2020 (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna.
26.06.2020 (piątek) Zakończenie roku szkolnego.
29.06.2020 (poniedziałek) 30.06.2020 (wtorek) Rozliczenie dokumentacji po II semestrze.
LIPIEC/SIERPIEŃ

Rozdanie świadectw maturalnych.
25.08.2020 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna).
24–25.08.2020 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część ustna).
Ostatni tydzień sierpnia Egzaminy poprawkowe