Internat
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Internat  
Opłaty za internat
Wpisany przez: Administrator 2018.09.03 Drukuj

Wpłaty za pobyt i całodzienne wyżywienie w internacie przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

w tytule każdej osobnej wpłaty proszę wpisać:

pobyt, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc
żywienie, internat Junior / imię i nazwisko ucznia / miesiąc

KAŻDEJ WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ OSOBNO – za pobyt i za żywienie!

Wpłatę za pobyt na konto bankowe szkoły należy uiszczać najpóźniej do 5. dnia miesiąca bieżącego.
Opłata miesięczna za pobyt wynosi 140 zł.

Wpłatę za wyżywienie na konto bankowe szkoły należy uiszczać najpóźniej do 5. dnia miesiąca bieżącego.
Opłata za całodzienne obowiązkowe wyżywienie wynosi 16 13* zł / dzień.

Wpłatę kaucji w wysokości 100 zł należy wnosić na konto Rady Rodziców przy Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin Nr 48 1240 3826 1111 0010 7734 4611

*Zmieniona stawka żywieniowa obowiązuje od 1 października 2018 r. (Zarządzenie Dyrektora CKS nr 15/2018).

Regulamin Internatu "Junior" w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie
Wpisany przez: ER 2018.08.31 Drukuj

Rodziców/prawnych opiekunów oraz wychowanków internatu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Internatu "Junior" w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie wraz z załącznikami oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów potrzebnych przy przyjęciu do placówki.

Do pobrania: