Egzamin gimnazjalny
Procedury egzaminacyjne w roku szkolnym 2018/2019
Wpisany przez: Administrator 2019.02.26 Drukuj
Prosimy o zapoznanie się z procedurami egzaminacyjnymi obowiązującymi w roku szkolnym 2018/2019.
Do pobrania:
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

10 kwietnia 2019 r.
środa

godz. 09:00 – historia i WOS
godz. 11:00 – język polski

60 minut
90 minut

11 kwietnia 2019 r.
czwartek

godz. 09:00 – przedmioty przyrodnicze
godz. 11:00 – matematyka

60 minut
90 minut

12 kwietnia 2019 r.
piątek

godz. 09:00 – język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
godz. 11:00 – język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

60 minut
60 minut

Do pobrania:
Ważne łącza
Wpisany przez: Administrator 2017.09.01 Drukuj