Nasze certyfikaty
Certyfikaty naszej szkoły
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Z dumą podkreślamy, że działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 docenione zostały licznymi nagrodami i certyfikatami. To kontynuacja wyróżniających się w środowisku oświatowym działań podejmowanych w czasach, gdy w szkole przy ul. Rydla 49 działał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 (Gimnazjum nr 13 i XVI Liceum Ogólnokształcące).

 

Certyfikat ustanowienia rekordu Polski w całodobowej sztafecie pływackiej
Wpisany przez: ER 2018.07.03 Drukuj

Dnia 26 maja 2018 roku ustanowiliśmy rekord Polski w najdłuższej pod względem dystansu całodobowej sztafecie pływackiej! Trzydziestu sześciu zawodników na 6 torach o długości 25 m w ciągu doby przepłynęło dystans 419 kilometrów i 450 metrów! Twórcami tego wspaniałego sukcesu byli nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i emeryci CKS oraz niezwykli Przyjaciele Szkoły: strażacy, płetwonurkowie, pływacy z klubu Schwimming Masters Team Szczecin, karatecy z SKS „Husaria”. Rekord został ustanowiony z okazji 35-lecia szkoły przy ulicy Rydla 49. Sztafeta rozpoczęła się 25 maja 2018 roku o godz. 10.00 w obecności wyjątkowych gości naszego jubileuszu. Symboliczny znak do startu dał sam Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Jesteśmy szkołą sportową z własnym rekordem Polski!

Certyfikat "Szkoła Promująca Honorowe Oddawanie Krwi"
Wpisany przez: ER 2017.09.28 Drukuj

W 2017 oraz w 2018 roku CKS Szczecin zostało uhonorowane certyfikatem „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”. To efekt zaangażowania w akcję upowszechniania idei krwiodawstwa w ramach projektu „Twoja krew, moje życie”. Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka  oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"
Wpisany przez: Administrator 2014.11.24 Drukuj

Certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej" przyznany Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w CKS w roku szkolnym 2013/2014. Organizatorzy ogólnopolskiej akcji "Zachowaj równowagę" z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie docenili podejmowane w naszej szkole oryginalne pomysły związane z aktywnością fizyczną oraz szerzenie idei zdrowego odżywiania wśród uczniów i ich rodziców w ramach akcji "W zdrowym ciele zdrowy duch". Do rywalizacji o miano placówki przyjaznej zdrowemu odżywianiu i aktywności fizycznej przystąpiło 1600 szkół i przedszkoli z całej Polski. CKS znalazł się wśród dwóch szkół ze Szczecina i dziewięciu szkół z województwa zachodniopomorskiego wyróżnionych tym certyfikatem. Patronat nad konkursem objęło m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Certyfikat "WF z klasą"
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Certyfikat „WF Z KLASĄ” przyznany Centrum Kształcenia Sportowego w 2014 roku za działania podejmowane w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w celu uatrakcyjnienia zajęć sportowych i lekcji wychowania fizycznego. Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu, która rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku zgłosiło się ok. 1000 szkół z całej Polski, które zainteresowane są nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia. Wśród obowiązkowych zadań projektowych była organizacja Sportowego Okrągłego Stołu, czyli szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole oraz realizacja wybranych zadań związanych m.in. ze zdrowym stylem życia, zwiększaniem aktywności uczniów lub uatrakcyjnieniem zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie działania dokumentowane były na blogu „Szkoła na medal”.

 

Certyfikat "Mądre żywienie - zdrowe pokolenie"
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Certyfikat akcji „MĄDRE ŻYWIENIE - ZDROWE POKOLENIE" przyznany Centrum Kształcenia Sportowego w 2014 roku przez Polskie Towarzystwo Dietetyki za zaangażowanie w programie edukacyjno-badawczym. Uczniowie CKS, za zgodą rodziców, wzięli udział w pomiarach masy ciała, wzrostu i wskaźników BMI. Oprócz tego w szkole odbył się cykl spotkań uczniów i rodziców z dietetykiem. Ponadto na terenie szkoły zorganizowano kilkadziesiąt akcji promujących zdrowe odżywianie, np. „Dzień zdrowego śniadania", „Podziel się zdrową kanapką", „Zdrowie w jabłku" w ramach polsko-szwajcarskiego programu walki z otyłością, który realizowany jest w CKS w latach  2013-2015 pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Certyfikat "Obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym"
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Certyfikat „OBIEKT PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM” przyznany szkole przy ul. Rydla w roku 2005 z inicjatywy Prezydenta Miasta Szczecina za działania w zakresie likwidowania barier architektonicznych i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Certyfikat "Szkoła z klasą"
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Certyfikat „SZKOŁA Z KLASĄ” przyznawany w latach 2004-2005 Gimnazjum nr 13 i XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za nowatorskie działania w zakresie edukacji i wychowania.

Certyfikat "Bezpieczna szkoła"
Wpisany przez: Administrator 2014.10.30 Drukuj

Certyfikat „BEZPIECZNA SZKOŁA” przyznawany Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 8 w latach 2003-2004 w prestiżowym konkursie pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za inicjatywy w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów i działania profilaktyczne.