2017/2018
 HOME  |  DLA RODZICÓW  |  informacje dla rodziców  |  2017/2018  
Nagrania do podręczników j. angielskiego
Wpisany przez: Administrator 2017.09.02 Drukuj
Bezpłatne nagrania do podręczników Brainy, All Clear i New Voices wydawnictwa Macmillan można pobrać ze strony Strefa Ucznia.
Bezpieczeństwo dzieci w szkole
Wpisany przez: Marta Piechowicz 2015.09.07 Drukuj
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy, aby przyprowadzane były przed lekcjami do świetlicy, w której będą pod opieką nauczyciela. Dzieci nie mogą przebywać same w holu. Z chwilą rozpoczęcia lekcji dzieci zostaną odebrane przez nauczycieli uczących w danej klasie. 
Zaświadczenie poświadczające status ucznia Centrum Kształcenia Sportowego
Wpisany przez: Administrator 2015.01.13 Drukuj

Zaświadczenie poświadczające status ucznia Centrum Kształcenia Sportowego jest wydawane wyłącznie rodzicom/opiekunom prawnym lub uczniom pełnoletnim.

W sytuacji, gdy z ważnych przyczyn odbiór osobisty nie jest możliwy, zaświadczenie zostanie wydane uczniowi małoletniemu tylko na wyraźną, pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego.
Wzór prośby dostępny jest w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania.