Z życia szkoły
Harmonogram konsultacji
Wpisany przez: Administrator 2020.05.28 Drukuj

Szkoła proponuje możliwość skorzystania przez uczniów z dobrowolnych konsultacji przedmiotowych. Rodzice, wysyłając ucznia na konsultacje, zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). Przebywanie ucznia w szkole na zajęciach będzie się wiązało z zaakceptowaniem procedur określających sposób przebywania ucznia w placówce.

Zapisów na konsultacje uczniowie dokonują bezpośrednio przez iDziennik, co najmniej dzień wcześniej do godziny 12.00, nauczyciele do godziny 15 zobowiązani są przesłać informację zwrotną.

Do pobrania:
konsultacje_w_szkole.docx
konsultacje_w_szkole.pdf

Komunikat
Wpisany przez: Administrator 2020.05.26 Drukuj
Lista kandydatów do klas pierwszych, którzy uzyskali pozytywne wyniki z prób sprawności fizycznej zamieszczona jest w zakładce Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2 i w gablocie szkoły przy dyżurce.
Wznowienie funkcjonowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1 – 3 od dnia 25.05.2020 r.
Wpisany przez: Administrator 2020.05.22 Drukuj

Szanowni Państwo!

Posłanie na zajęcia ucznia kl. 1 – 3 jest dobrowolną decyzją rodzica. Rodzic, posyłając dziecko na zajęcia do szkoły oświadcza, że znane są mu czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, w jego rodzinie lub opiekunów, jak i innych domowników, oraz że przyjmuje pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach, jak i dowożeniem dziecka do szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w CKS w Szczecinie w związku ze wznowieniem funkcjonowania zajęć w klasach 1 – 3”, opracowanym na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla edukacji wczesnoszkolnych w szkole, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Do pobrania:

Procedury_bezpieczenstwa_w_okresie_pandemii_COVID_19_-CKS_w_Szczecinie.pdf
wniosek.covidkl.1-3.docx

Drodzy Rodzice kandydatów do klas pierwszych LOzOS
Wpisany przez: Administrator 2020.05.21 Drukuj
W zakładce Rekrutacja do klas 1 LOzOS podajemy nowe terminy testów sprawności fizycznej.
Szanowni Rodzice kandydatów do klas 1 SSP2
Wpisany przez: Administrator 2020.05.19 Drukuj
W zakładce Rekrutacja do klas 1 SSP nr 2 znajduje się Zarządzenie Pana Prezydenta Miasta Szczecin nr 239/20 z dnia 15 maja 2020 dotyczące nowych terminów składania  dokumentów.
Dyżury online nauczycieli
Wpisany przez: Administrator 2020.03.25 Drukuj
Podręczniki on-line!
Wpisany przez: ER 2020.03.23 Drukuj
Drodzy Uczniowie i Rodzice! Przypominamy, że większość podręczników dostępnych jest on-line na stronach wydawnictw! Wydawnictwo MAC Edukacja zaprasza do korzystania z e-booków dla klas 1-3 SP – w naszej szkole jest to cykl „Gra w kolory”. Wydawnictwo Nowa Era udostępnia elektroniczne podręczniki dla klas 4-8 SP (dla przypomnienia - tytuły na naszej stronie – zakładka: Dla uczniów lub Biblioteka - Darmowe podręczniki). W linku https://www.nowaera.pl/naukazdalna wydawnictwo Nowa Era udostępnia także wybrane ćwiczenia dla szkoły podstawowej i materiały dla maturzystów. Wydawnictwo Macmillan proponuje on-line dostęp do podręczników z języka angielskiego. Przypominamy, że można też korzystać z portalu e-podręczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej!
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
Wpisany przez: Administrator 2020.03.20 Drukuj

Wychodząc naprzeciw potrzebom w tym trudnym dla wszystkich czasie, CKS organizuje dla rodziców, uczniów i przedszkolaków pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Aby omówić szczegóły problemu, należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym poprzez pocztę elektroniczną:

przedszkole: Irena Mizgalska, i.mizgalska9@gmail.com
klasy 1-3 SP: Anna Czeladzińska, anna.czeladzinska@interia.pl
klasy 4-8 SP oraz 1-3 LO: Rafał Sobczyk, rafalsobczyk25@gmail.com

CKS w #hot16challenge!
Wpisany przez: ER 2020.05.27 Drukuj
Dyrektor CKS Szczecin wraz z Samorządem Uczniowskim został nominowany do udziału w zbiórce pieniędzy dla medyków walczących z koronawirusem na siepomaga.pl. W nagraniu teledysku wzięli udział: p. Urszula Domańska (słowa piosenki i reżyseria), uczniowie klasy 2X (Dawid Fabisiak, Oliwia Jakimczyk, Fabian Baran, Sandra Seńko, Mikołaj Szymczak, Martyna Pastewska, Milena Helwig) oraz Samorząd Uczniowski (Natalia Domańska, Martyna Pastewska) w roli wokalistów, dyrektor Maciej Parobczy nominujący kolejne szkoły oraz Tomek Domański (oprawa techniczna). Wyzwanie #hot16challenge Centrum Kształcenia Sportowego podjęło na zaproszenie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. CKS nominował Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych (ZSEE/TME). Teledysk obejrzycie na FB szkoły: #cks #lovecks #ckssu #hot16challenge!
Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie pandemii
Wpisany przez: ER 2020.05.26 Drukuj

Poniżej przedstawiamy procedurę działalności biblioteki Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w okresie pandemii COVID19.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami pracy biblioteki szkolnej oraz sposobami zwrotu książek i darmowych podręczników.

Procedura dotyczy pracy biblioteki od 1 czerwca br. do odwołania.

Biblioteka dostępna dla Czytelników we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-13.00.

Pytania i informacje: biblioteka.cks@gmail.com lub poprzez idziennik.

Szczegółowe zasady i terminy zwrotu darmowych podręczników w klasach 1-8 SP określają wychowawcy i powiadomią uczniów/rodziców.

Zapraszamy do klasy czwartej SP o profilu piłka ręczna dziewcząt!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.17 Drukuj

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza kandydatki, które pragną rozpocząć naukę w klasie czwartej o profilu piłka ręczna dziewcząt. Szczegóły na plakacie obok oraz w zakładce Rekrutacja do klas czwartych SSP nr 2.

Zapraszamy!

Zapraszamy do klasy czwartej SP o profilu piłka nożna chłopców!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.12 Drukuj

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza kandydatów, którzy pragną rozpocząć naukę w klasie czwartej o profilu piłka nożna chłopców. Szczegóły na plakacie obok oraz w zakładce Rekrutacja do klas czwartych SSP nr 2.

Zapraszamy!

Zapraszamy do klasy pierwszej LO o profilu piłka nożna chłopców!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.12 Drukuj

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza kandydatów, którzy pragną rozpocząć naukę w klasie pierwszej o profilu piłka nożna chłopców. Szczegóły na plakacie obok oraz w zakładce Rekrutacja do klas pierwszych LOzOS.

Zapraszamy!

Zapraszamy do klasy pierwszej LO o profilu piłka ręczna chłopców i dziewcząt!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.12 Drukuj

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza kandydatów, którzy pragną rozpocząć naukę w klasie pierwszej mistrzostwa sportowego o profilu piłka ręczna. Szczegóły na plakacie obok oraz w zakładce Rekrutacja do klas pierwszych LOzOS.

Zapraszamy!

Zapraszamy kandydatów do klas pierwszych SSP nr 2!
Wpisany przez: ER 2020.02.04 Drukuj

Rodziców i opiekunów dzieci, które pragną rozpocząć naukę w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 informujemy, że do 11 marca br. przyjmowane są zapisy na obowiązkowe zajęcia adaptacyjne – tel. 91 4629 290 w. 30 w godz. 8:00–14:00. Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły sportowej jest pomyślnie zdany sprawdzian umiejętności sportowych na pływalni CKS Szczecin, ul. Rydla 49. Terminy zajęć oraz sprawdzianu – na plakacie obok. Szczegóły rekrutacji oraz dokumenty do pobrania informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2.

Zapraszamy!

Procedury w Przedszkolu Szmaragdowym
Wpisany przez: Administrator 2020.05.18 Drukuj
strona 1 / 7
:: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 ::
dalej ...