zebrania z rodzicami
 HOME  |  DLA RODZICÓW  |  zebrania z rodzicami  
Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2017/2018
Wpisany przez:: Administrator 2017.09.01 Drukuj
ZEBRANIA Z RODZICAMI (17:00–19:00 – obecni wszyscy nauczyciele)
06.09.2017 (środa)

Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:

  • 17:00–17:30 – kl. 7 SP
  • 17:30–18:00 – kl. 3 GM
  • 18:00–18:30 – kl. 3 LO
  • 18:30–19:00 – kl. 1 LO
20.10.2017 (piątek) Zebranie śródsemestralne
01.12.2017 (piątek) Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania
23.03.2018 (piątek) Zebranie śródsemestralne SP, GM i LO (w kl. 3 LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania)

18.05.2018 (piątek)

Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania

Dodatkowo nauczyciele są dostępni dla rodziców w czasie konsultacji przedmiotowych.

––– SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA ZEBRANIA –––