zebrania z rodzicami
 HOME  |  DLA RODZICÓW  |  zebrania z rodzicami  
Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2018/2019
Wpisany przez:: Administrator 2018.09.10 Drukuj
ZEBRANIA Z RODZICAMI (obecni wszyscy nauczyciele)
12.09.2018 (środa)
godz. 17–19

Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:

  • 17:00–17:30 – klasy 1 LO
  • 17:30–18:00 – klasy 3 GM
  • 17:45–18:00 – klasy 7 SP (w sali 116)
  • 18:00–18:30 – klasy 3 LO
  • 18:30–19:00 – klasy 8 SP.
24.10.2018 (środa)
godz. 17–19
Zebranie śródsemestralne.
05.12.2018 (środa)
godz. 17–19
Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
03.04.2019 (środa)
godz. 17–19
Zebranie śródsemestralne SP, GM i LO (w kl. 3 LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).

22.05.2019 (środa)
godz. 17–18

Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
ZEBRANIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW INFORMUJĄCE O PROCEDURACH EGZAMINU
20.02.2019 (środa)
  • 17:00 – klasy 8 SP
  • 18:00 – klasy 3 GM.

Dodatkowo, w dni robocze w godz. 8–16 można kontaktować się z nauczycielami poprzez idziennik.

––– SERDECZNIE ZAPRASZAMY –––