Kalendarz wydarzeń : archiwum : 2018-12-05
Zebrania z rodzicami (17:00–19:00)


Zapraszamy na zebrania informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania, które odbędą się w środę 5 grudnia 2018 r. w godz. 17:00–19:00.

UWAGA! Trenerzy podczas zebrań znajdują się w klasach wraz z wychowawcami swoich podopiecznych.