identyfikatory
 HOME  |  DLA UCZNIÓW  |  identyfikatory  
Instrukcja używania identyfikatorów
Wpisany przez:: Dyrektor 2009.12.16 Drukuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku

Instrukcja używania identyfikatorów
przez uczniów Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie

  1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić identyfikator na terenie szkoły.
  2. Identyfikator powinien być przypięty do odzieży w górnej części lub powieszony na szyi ("smycz" używana do powieszenia identyfikatora nie może zawierać treści reklamujących substancje psychoaktywne lub firmy zajmujące się ich dystrybucją).
  3. Stan identyfikatora i sposób jego noszenia nie może naruszać granic dobrego smaku. Identyfikator nie powinien być uszkodzony, zniszczony i brudny.
  4. Koszt zakupu identyfikatora w wysokości 9 zł ponosi uczeń. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych będzie to kwota 12 zł.
  5. W przypadku zgubienia identyfikatora, uczeń jest zobowiązany niezwłocznie zakupić nowy identyfikator.
  6. Każdy pracownik szkoły ma prawo sprawdzać posiadanie identyfikatora przez ucznia.
  7. Brak identyfikatora jest odnotowany w zeszycie uwag.
  8. Instrukcja obowiązuje od 7 grudnia 2009 roku.