darmowe podręczniki
 HOME  |  O SZKOLE  |  biblioteka  |  darmowe podręczniki  
  linki
Dbaj o darmowe podręczniki!
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2017.11.03 Drukuj

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 z darmowych podręczników zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas I-IV oraz VII SSP nr 2 oraz klas II-III gimnazjum w CKS (wydane uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2017 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników). Regulamin i szczegółowe informacje u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej. Ćwiczenia i inne materiały stanowią własność uczniów i nie należy ich zwracać do biblioteki. Kolejne części podręczników dla młodszych klas sp wydawane są sukcesywnie za pośrednictwem wychowawców.

Darmowe podręczniki muszą służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata, dlatego prosimy o szanowanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem! Przypominamy, że - zgodnie z regulaminem - zniszczenie lub zagubienie podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia go we własnym zakresie lub wpłaty podanej kwoty. Rozliczenie oraz ew. wystawienie "Wezwań do zapłaty/odkupienia" nastąpi pod koniec roku szkolnego.


Darmowe podręczniki w roku szkolnym 2017/2018
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2017.06.20 Drukuj

Darmowe podręczniki potrzebne NA EGZAMINY POPRAWKOWE można wypożyczyć w dniach 22-30 czerwca br., a oddać w ostatnim tygodniu sierpnia.

DYŻUR BIBLIOTEKI W WAKACJE (dla uczniów CKS)
26-30 czerwca 2017 roku w g. 10-12
29-31 sierpnia 2017 roku w g. 10-12

Poniżej informacja na temat darmowych podręczników w roku 2017/2018!

Zakończyliśmy wydawanie darmowych podręczników na rok 2016-2017
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2016.09.20 Drukuj

Informujemy, że biblioteka szkolna zakończyła proces wydawania darmowych podręczników dla uczniów sp i gm na rok szkolny 2016/2017. Uczniowie gimnazjum nieobecni w szkole w dniu wydawania podręczników muszą zgłosić się do biblioteki. Uczniowie drugoroczni i ci, którzy zapisali się do szkoły tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego czekają na dodatkową dostawę (informacja i regulamin u wychowawcy oraz w bibliotece).
Uczniowie klas 2 gimnazjum, którzy odkupywali podręczniki do klasy 1 w zamian za zniszczone, mogą odebrać w bibliotece szkolnej zniszczone egzemplarze. Proszę, aby zgłosili się do biblioteki maks. do 28 września - środa.

Darmowe podręczniki w roku 2016/2017
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2016.07.04 Drukuj

Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 z darmowych podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas I-III SSP nr 2 oraz klas I-II gimnazjum w CKS (do wydania za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2016 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników).

Regulamin i informacje u wychowawców klas oraz w bibliotece szkolnej.

Po podręczniki uczniowie zgłaszają się do biblioteki szkolnej razem z wychowawcą klasy w wyznaczonym terminie. Podręczniki są wypożyczane na rok szkolny. Konsekwencją zniszczenia lub zagubienia podręcznika jest obowiązek zwrócenia kosztów jego zakupu lub odkupienie. Wszystkie kwestie omawia regulamin, z którym rodzice zapoznają się w czasie pierwszych zebrań.

Ćwiczenia zakupione przez szkołę przekaże uczniom wychowawca na początku roku szkolnego. Stają się one własnością uczniów i nie trzeba ich zwracać do biblioteki.

Zwrot zniszczonych lub zagubionych podręczników w 2016 roku
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2016.07.04 Drukuj

Informujemy uczniów gimnazjum i rodziców uczniów SSP nr 2, którzy zwracają darmowe podręczniki, że biblioteka szkolna będzie pełniła dyżur we wtorek, 28 czerwca br. w godz. 8.30-14.00 oraz w czwartek, 30 czerwca br. w godz. 9.30-12.00.

W przypadku nieobecności nauczyciela-bibliotekarza, proszę zostawić książki w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2016 roku. Maksymalny termin zwrotu podręczników mija 1 września 2016 roku.

Darmowe podręczniki w CKS od 2015 roku
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2015.09.06 Drukuj
Rodziców naszych uczniów z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum informujemy, że na stronie Portalu Edukacyjnego znajdą Państwo informacje na temat rządowego programu wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nasza biblioteka szkolna wypożyczy materiały uczniom szkoły podstawowej już 3 września 2015 roku. Gimnazjaliści otrzymają podręczniki po zebraniach z rodzicami, które odbędą się 9 września. Warunkiem wypożyczenia materiałów jest zapoznanie się rodziców uczniów z odpowiednim regulaminem oraz procedurami w czasie zebrań. Regulamin dostępny będzie u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.