darmowe podręczniki
 HOME  |  O SZKOLE  |  biblioteka  |  darmowe podręczniki  
  linki
Darmowe podręczniki w roku 2018/2019 już wydane!
Wpisany przez: ER 2018.10.03 Drukuj

Biblioteka szkolna informuje, że zakończony został proces wydawania uczniom darmowych podręczników i ćwiczeń. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców udało się przygotować, opracować i wypożyczyć ok. 6 tys. książek. Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 z darmowych podręczników zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas 1-8 SSP nr 2 oraz klas 3 gimnazjum w CKS. Podręczniki zostały wydane uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia. Regulamin i szczegółowe informacje znaleźć można u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej. Ćwiczenia i inne materiały stanowią własność uczniów i nie należy ich zwracać do biblioteki. Kolejne części podręczników dla młodszych klas SP wydawane są sukcesywnie za pośrednictwem wychowawców.

Darmowe podręczniki muszą służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata, dlatego prosimy o szanowanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem! Przypominamy, że - zgodnie z regulaminem - zniszczenie lub zagubienie podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia go we własnym zakresie lub wpłatą podanej kwoty. Rozliczenie oraz ew. wystawienie "Wezwań do zapłaty/odkupienia" nastąpi pod koniec roku szkolnego.

 

Podręczniki na egzaminy poprawkowe i książki na wakacje
Wpisany przez: ER 2018.06.20 Drukuj
Darmowe podręczniki potrzebne na egzaminy poprawkowe oraz książki na wakacje (nie dotyczy absolwentów) można wypożyczyć w dniach 21-22 czerwca br., a oddać w ostatnim tygodniu sierpnia.
DYŻUR BIBLIOTEKI W WAKACJE (dla uczniów CKS)
25-29 czerwca 2018 roku w g. 10-12
27-31 sierpnia 2018 roku w g. 10-12
Ostateczny termin zwrotu darmowych podręczników wypożyczonych na czas egzaminów poprawkowych lub wakacje mija dnia 1 września 2018 roku. Regulamin i informacje u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.
Darmowe podręczniki dla pierwszaków
Wpisany przez: ER 2018.06.20 Drukuj
Informujemy, że przyszli uczniowie klas 1 SSP nr 2 objęci są rządowym programem wyposażenia w darmowe podręczniki i ćwiczenia. We wrześniu br. za pośrednictwem biblioteki szkolnej i wychowawców dzieci otrzymają:
- komplet nowych ćwiczeń – na własność ucznia, bez zwrotu do biblioteki
- kolejne części podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej  wyd. MAC pt.: „Gra w kolory” – wypożyczenie na rok z biblioteki szkolnej, po zakończeniu pracy z podręcznikiem uczniowie zwracają go w dobrym stanie do biblioteki
- podręcznik do języka angielskiego wyd. Macmillan pt.: „Bugs Team” – wypożyczenie j.w.
Warunkiem wypożyczenia podręczników będzie podpisanie przez rodziców uczniów na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym „Regulaminu korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie”. Zobowiązuje on rodziców m.in. do  zabezpieczenia podręczników przed zniszczeniem oraz odkupienia podręcznika lub zwrotu kosztów w przypadku zagubienia lub zniszczenia. Podręczniki mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. Regulamin będzie dostępny u wychowawców lub w bibliotece szkolnej. Rządowy program darmowych podręczników nie dotyczy zajęć dodatkowych i religii.
Darmowe podręczniki i ćwiczenia w roku szkolnym 2018-2019
Wpisany przez: ER 2018.05.16 Drukuj
Przypominamy, że w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 z darmowych podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji rządowej korzystają wszyscy uczniowie klas 1-8 SSP nr 2 oraz klas 3 gimnazjum w CKS (do wydania za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2018 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników).
Wszystkie kwestie omawia regulamin, z którym rodzice zapoznali się w czasie zebrań (dostępny w bibliotece i u wychowawcy).
Biblioteka czeka na zwrot darmowych podręczników!
Wpisany przez: ER 2018.05.16 Drukuj
Zwroty darmowych podręczników do biblioteki szkolnej:
- Uczniowie klas 1-3 SP zwracają naprawione przez rodziców darmowe podręczniki wychowawcy klasy, który rozlicza się z biblioteką do 15 czerwca 2018 roku.
- Uczniowie klas 4 i 7 SP oraz 2 i 3 GM zwracają do biblioteki naprawione darmowe podręczniki w obecności nauczycieli i przedstawiciela rodziców w terminie wyznaczonym dla każdej klasy w przedostatnim tygodniu nauki (11-15 czerwca).
Ćwiczeń uczniowie nie zwracają!
Uczniowie, którzy będą zdawać egzaminy poprawkowe, mogą wypożyczyć wybrane podręczniki do sierpnia 2018 roku.
Za zgubione lub zniszczone podręczniki rodzice uiszczają opłatę na konto szkoły (lub odkupują nowe) na podstawie wezwania wystawionego przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu pracy szkoły przed wakacjami. Nieuregulowanie wskazanej należności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, a nawet wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. 
Wszystkie kwestie omawia regulamin, z którym rodzice zapoznali się w czasie zebrań (dostępny w bibliotece i u wychowawcy).

Dbaj o darmowe podręczniki!
Wpisany przez: ER 2017.11.03 Drukuj

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 z darmowych podręczników zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas 1-4 oraz 7 SSP nr 2 oraz klas 2-3 gimnazjum w CKS (wydane uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2017 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników). Regulamin i szczegółowe informacje u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej. Ćwiczenia i inne materiały stanowią własność uczniów i nie należy ich zwracać do biblioteki. Kolejne części podręczników dla młodszych klas SP wydawane są sukcesywnie za pośrednictwem wychowawców.

Darmowe podręczniki muszą służyć kolejnym rocznikom przez co najmniej 3 lata, dlatego prosimy o szanowanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem! Przypominamy, że - zgodnie z regulaminem - zniszczenie lub zagubienie podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia go we własnym zakresie lub wpłaty podanej kwoty. Rozliczenie oraz ew. wystawienie "Wezwań do zapłaty/odkupienia" nastąpi pod koniec roku szkolnego.


Darmowe podręczniki w roku szkolnym 2017/2018
Wpisany przez: ER 2017.06.20 Drukuj

Darmowe podręczniki potrzebne NA EGZAMINY POPRAWKOWE można wypożyczyć w dniach 22-30 czerwca br., a oddać w ostatnim tygodniu sierpnia.

DYŻUR BIBLIOTEKI W WAKACJE (dla uczniów CKS):
26-30 czerwca 2017 roku w g. 10-12
29-31 sierpnia 2017 roku w g. 10-12.

Poniżej informacja na temat darmowych podręczników w roku 2017/2018!

Zakończyliśmy wydawanie darmowych podręczników na rok 2016-2017
Wpisany przez: ER 2016.09.20 Drukuj

Informujemy, że biblioteka szkolna zakończyła proces wydawania darmowych podręczników dla uczniów SP i GM na rok szkolny 2016/2017. Uczniowie gimnazjum nieobecni w szkole w dniu wydawania podręczników muszą zgłosić się do biblioteki. Uczniowie drugoroczni i ci, którzy zapisali się do szkoły tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego czekają na dodatkową dostawę (informacja i regulamin u wychowawcy oraz w bibliotece).
Uczniowie klas 2 gimnazjum, którzy odkupywali podręczniki do klasy 1 w zamian za zniszczone, mogą odebrać w bibliotece szkolnej zniszczone egzemplarze. Proszę, aby zgłosili się do biblioteki maksymalnie do 28 września - środa.

Darmowe podręczniki w roku 2016/2017
Wpisany przez: ER 2016.07.04 Drukuj

Przypominamy, że w roku szkolnym 2016/2017 z darmowych podręczników i ćwiczeń zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas 1-3 SSP nr 2 oraz klas 1-2 gimnazjum w CKS (do wydania za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2016 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników).

Regulamin i informacje u wychowawców klas oraz w bibliotece szkolnej.

Po podręczniki uczniowie zgłaszają się do biblioteki szkolnej razem z wychowawcą klasy w wyznaczonym terminie. Podręczniki są wypożyczane na rok szkolny. Konsekwencją zniszczenia lub zagubienia podręcznika jest obowiązek zwrócenia kosztów jego zakupu lub odkupienie. Wszystkie kwestie omawia regulamin, z którym rodzice zapoznają się w czasie pierwszych zebrań.

Ćwiczenia zakupione przez szkołę przekaże uczniom wychowawca na początku roku szkolnego. Stają się one własnością uczniów i nie trzeba ich zwracać do biblioteki.

Zwrot zniszczonych lub zagubionych podręczników w 2016 roku
Wpisany przez: ER 2016.07.04 Drukuj

Informujemy uczniów gimnazjum i rodziców uczniów SSP nr 2, którzy zwracają darmowe podręczniki, że biblioteka szkolna będzie pełniła dyżur we wtorek, 28 czerwca br. w godz. 8.30-14.00 oraz w czwartek, 30 czerwca br. w godz. 9.30-12.00.

W przypadku nieobecności nauczyciela-bibliotekarza, proszę zostawić książki w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2016 roku. Maksymalny termin zwrotu podręczników mija 1 września 2016 roku.

Darmowe podręczniki w CKS od 2015 roku
Wpisany przez: ER 2015.09.06 Drukuj
Rodziców naszych uczniów z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum informujemy, że na stronie Portalu Edukacyjnego znajdą Państwo informacje na temat rządowego programu wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nasza biblioteka szkolna wypożyczy materiały uczniom szkoły podstawowej już 3 września 2015 roku. Gimnazjaliści otrzymają podręczniki po zebraniach z rodzicami, które odbędą się 9 września. Warunkiem wypożyczenia materiałów jest zapoznanie się rodziców uczniów z odpowiednim regulaminem oraz procedurami w czasie zebrań. Regulamin dostępny będzie u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.