Z życia szkoły
Zapraszamy do udziału w konkursie "List w butelce"!
Wpisany przez::: ER 2019.02.25 Drukuj

Zapraszamy do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym ,,LIST W BUTELCE” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Szczegółowy regulamin konkursu oraz załączniki z kartą zgłoszenia i zgodą rodziców poniżej.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu na temat „Moja morska przygoda“. Prace muszą być napisane odręcznie na papierze o dowolnym formacie. Adresatami listu są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie. W przypadku uczniów klasy 1 dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, ale praca musi zawierać minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie. List należy włożyć do ozdobionej butelki.

Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę na konkurs. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz zgody rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2).

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin w terminie do 15 marca 2019 r.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 10.00 w multimedialnej auli CKS Szczecin.

Patronami konkursu są: Urząd Miasta Szczecin, Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży - PCE w Szczecinie, Centrum Żeglarskie w Szczecinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. Regulamin wraz z załącznikami poniżej. Zapraszamy!

Do pobrania: