Zamówienia Publiczne
 HOME  |  O SZKOLE  |  Zamówienia Publiczne  
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem pomieszczeń w CKS w roku szkolnym 2018/19
Wpisany przez: Administrator 2018.09.12 Drukuj
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń. Szczegółowe informacje w pliku poniżej.
Do pobrania:
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2018
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów i tuszy o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).
Do pobrania:
Oferta cenowa na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania w roku 2018

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).

Wzór oferty cenowej wraz ze szczegółowym opisem w załączniku.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis Wykonawcy.

Zalecany termin realizacji dostawy to maks. 5 dni roboczych od złożenia oficjalnego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawy będą realizowane na koszt Dostawcy.

Forma płatności: przelew - 21 dni.

Oferty można składać do dnia: 03.01.2018 r. do godz. 12.00.

Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Rydla 49 lub e-mailem na adres b.ostrowska@cks.szczecin.pl. Po dokonaniu analizy złożonych ofert, w celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo oraz gwarantującej najlepszą jakość asortymentu, zostanie podpisana umowa.

Do pobrania:
Dostawa artykułów biurowych w roku 2018
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).
Do pobrania:
Oferta na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie z załącznikiem.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż – "Aktywna Tablica"

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do pobrania: