Zamówienia Publiczne
 HOME  |  O SZKOLE  |  Zamówienia Publiczne  
Oferta na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2017.11.15 Drukuj

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie z załącznikiem.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż -"Aktywna Tablica"

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do pobrania:
Dostawa artykułów biurowych w roku 2017.
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na dostawę artykułów biurowych w roku 2017. Szczegółu w plikach poniżej.
Do pobrania:
Dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania w roku 2017

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).

Wzór oferty cenowej wraz ze szczegółowym opisem w załączniku.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis wykonawcy.

Zalecany termin realizacji dostawy to maks. 5 dni roboczych od złożenia oficjalnego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawy będą realizowane na koszt dostawcy.

Forma płatności: przelew - 14 dni.

Oferty można składać do dnia: 20.12.2016 r. do godz. 12.00. 

Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Rydla 49 lub e-mailem na adres d.krupa@cks.szczecin.pl. Po dokonaniu analizy złożonych ofert, w celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo oraz gwarantującej najlepszą jakość asortymentu, zostanie podpisana umowa.


Do pobrania:
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2017.
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów i tuszy do drukarek w roku 2017.
Do pobrania:
Informacja o wyborze oferty na wynajem torów pływackich na basenie CKS - dodatkowy termin
Wpisany przez: Paweł Jaworski 2016.09.09 Drukuj
W dniu 06/09/2016 otwarto oferty na najem torów pływackich na basenie CKS w dodatkowym terminie przetargu....
Do pobrania:
Informacja o wyborze oferty na wynajem torów pływackich na basenie CKS
Wpisany przez: Paweł Jaworski 2016.06.02 Drukuj

W dniu 31/06/2016 otwarto oferty na najem torów pływackich na basenie CKS....

 

Do pobrania:
Otwarty przetarg na wynajem pływalni w roku szkolnym 2016/2017
Wpisany przez: Maciej Parobczy 2016.05.22 Drukuj
Ogłoszenie Dyrektora CKS w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem torów pływackich na basenie CKS, ul. Rydla 49 Szczecin w roku szkolnym 2016/2017.
Do pobrania:
Dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2015.12.30 Drukuj

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.). Wzór oferty cenowej wraz ze szczegółowym opisem w załączniku. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis wykonawcy. Zalecany termin realizacji dostawy to maks. 5 dni roboczych od złożenia oficjalnego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawy będą realizowane na koszt dostawcy. Forma płatności: przelew - 14 dni. Oferty można składać do dnia: 15.01.2016 r. do godz. 12.00. Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Rydla 49 lub e-mailem na adres d.krupa@cks.szczecin.pl. Po dokonaniu analizy złożonych ofert, w celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo oraz gwarantującej najlepszą jakość asortymentu, zostanie podpisana umowa.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności do stołówki szkolnej
Wpisany przez: Elżbieta Rudzka 2015.12.14 Drukuj
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia: Z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 19 października 2014 r.) na dostawę żywności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, zgodnie z grupą według załączników na poszczególny asortyment, który będzie realizowany w terminie od 4.01.2016 do 31.12.2016 r. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem należy złożyć w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. L. Rydla 49 do dnia 18.12.2015 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej osobiście w sekretariacie szkoły lub e-mailem i.szwala@cks.szczecin.pl Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Państwa oferty, w celu wybrania Wykonawcy, który zapewni Zamawiającemu odpowiednią jakość i korzystną cenę asortymentu, przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb Zamawiającego, zostanie podpisana umowa. Specyfikacja w załączniku.
Do pobrania: