ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 HOME  |  O SZKOLE  |  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem torów na basenie CKS
Wpisany przez: ER 2018.12.17 Drukuj
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem torów na basenie CKS. Szczegółowe informacje w pliku poniżej.
Do pobrania:
Zaproszenie Dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia:

Z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986)

na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

zgodnie z załącznikiem na poszczególne badania, które będą realizowane w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem należy złożyć w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Rydla 49 do dnia 14.12.2018 r. w formie pisemnej, lub e-mailem (w.szczepanowska@cks.szczecin.pl).

Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Państwa oferty w celu wybrania Usługodawcy, który zapewni Usługobiorcy najkorzystniejszą cenę badań zostanie podpisana umowa.

Do pobrania:
Ogłoszenie w sprawie przetargu na najem pomieszczeń w CKS w roku szkolnym 2018/19
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń. Szczegółowe informacje w pliku poniżej.
Do pobrania:
Dostawa tonerów i tuszy do drukarek w roku 2018
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę tonerów i tuszy o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).
Do pobrania:
Oferta cenowa na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania w roku 2018

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).

Wzór oferty cenowej wraz ze szczegółowym opisem w załączniku.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis Wykonawcy.

Zalecany termin realizacji dostawy to maks. 5 dni roboczych od złożenia oficjalnego zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawy będą realizowane na koszt Dostawcy.

Forma płatności: przelew - 21 dni.

Oferty można składać do dnia: 03.01.2018 r. do godz. 12.00.

Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Rydla 49 lub e-mailem na adres b.ostrowska@cks.szczecin.pl. Po dokonaniu analizy złożonych ofert, w celu wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo oraz gwarantującej najlepszą jakość asortymentu, zostanie podpisana umowa.

Do pobrania:
Dostawa artykułów biurowych w roku 2018
Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 18 września 2015 r.).
Do pobrania:
Oferta na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy zgodnie z załącznikiem.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż – "Aktywna Tablica"

Dyrektor Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Do pobrania: