Z życia szkoły
Ważne! Darmowe podręczniki!
Wpisany przez::: Elżbieta Rudzka 2017.06.20 Drukuj

Darmowe podręczniki potrzebne NA EGZAMINY POPRAWKOWE można wypożyczyć w dniach 22-30 czerwca br., a oddać w ostatnim tygodniu sierpnia.

DYŻUR BIBLIOTEKI W WAKACJE (dla uczniów CKS):
26-30 czerwca 2017 roku w g. 10-12
29-31 sierpnia 2017 roku w g. 10-12

Poniżej informacja na temat darmowych podręczników w roku 2017/2018!

Informujemy uczniów i rodziców uczniów CKS, że ostateczny termin zwrotu darmowych podręczników wypożyczonych na czas egzaminów poprawkowych lub zagubionych mija dnia 1 września 2017 roku. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu, uczeń nie otrzyma darmowych podręczników w przyszłym roku szkolnym (na podstawie regulaminu użyczenia podręczników CKS).

Przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 z darmowych podręczników zakupionych z dotacji rządowej korzystają uczniowie klas I-IV oraz VII SSP nr 2 oraz klas II-III gimnazjum w CKS (do wydania za pośrednictwem biblioteki szkolnej we wrześniu 2017 r. po zaakceptowaniu przez rodziców uczniów regulaminu użyczenia podręczników). Regulamin i informacje u wychowawców klas lub w bibliotece szkolnej.