Informacje o programie
 HOME  |  O SZKOLE  |  archiwum  |  WF z klasą i blog GMzOS  |  Informacje o programie  
WF z klasą
Wpisany przez:: Administrator 2013.12.16 Drukuj

We wrześniu 2013 roku Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w CKS przy ul. Rydla przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego projektu „WF z klasą” pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu zgłosiło się ok. 1000 szkół z całej Polski, które zainteresowane są nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia. Pierwszy etap projektu trwał cztery miesiące (od września do grudnia 2013).

Po zaliczeniu pierwszego etapu działań, nasza szkoła przystąpiła do realizacji kolejnych zadań. W czerwcu 2014 roku otrzymaliśmy certyfikat "WF z klasą"!

Koordynatorem projektu w CKS był trener Józef Gawron. W skład zespołu projektowego wchodziły: dyr. Jolanta Opoń oraz p. Irena Mizgalska i p. Elżbieta Rudzka.

Tak projekt „WF z klasą” charakteryzują jego organizatorzy:

„WF z klasą” to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Lekcje WF-u prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego trendu. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów. Jeśli lekcje WF-u wiążą się ze stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność. Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania. Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Sprawdzają w praktyce nasze wspólne pomysły. To właśnie oni, we współpracy z ekspertami i metodykami, tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo,  z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
3. Dokumentacja działań na blogu. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.