Rekrutacja do Przedszkola Szmaragdowego
Informacje dla rodziców oraz dokumenty do pobrania
Wpisany przez: Administrator 2019.02.28 Drukuj
Informacja uzupełniająca do informatora dotyczącego rekrutacji

Szanowni Rodzice!

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania w karcie zgłoszenia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kryterium organu prowadzącego dotyczącego "liczby zadeklarowanych godzin, przekraczających 5-godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki" uprzejmie informuję, że:

*jeżeli dziecko ma przebywać w placówce 5 godzin dziennie – należy wybrać opcję "poniżej 6",
*jeżeli dziecko ma przebywać w placówce np. 9 godzin dziennie – należy wybrać opcję "9" (5 godzin bezpłatnych + 4 godziny płatne).

Reasumując: należy wybrać całkowitą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Terminy rekrutacji do przedszkola
Wpisany przez: Administrator 2019.02.19 Drukuj
Uwaga: rekrutacja dotyczy rocznika 2016 (dzieci 3-letnich).
Do pobrania:
Deklaracje na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice Przedszkola Szmaragdowego!

Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. nabór rozpoczyna się w dniu 11 marca 2019 r., natomiast rodzice dzieci uczęszczających składają deklaracje w sekretariacie przedszkola od dnia 4 marca 2019 r. do rozpoczęcia naboru. Prosimy o zachowanie tych terminów.

*Deklaracje dostępne są na stronie Naboru 2019 od 04 marca
lub na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl w zakładce "Przedszkole Szmaragdowe".
*Deklaracje powinny zawierać podpisy obojga rodziców.

Przedszkole Szmaragdowe
Sekretariat

Do pobrania: