Regulamin Wewnętrzny
 HOME  |  O SZKOLE  |  dokumenty szkoły  |  Regulamin Wewnętrzny  
Regulamin Wewnętrzny CKS
Wpisany przez: Jolanta Opoń 2009.09.06 Drukuj

Celem regulaminu jest uzupełnienie i uściślenie zapisów Statutu Szkoły zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Regulamin obowiązuje w:

  • Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi,
  • Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi.

Treść Regulaminu Wewnętrznego stanowi dziesięć dokumentów, które znajdują się w kolejnych artykułach.

Regulamin jest również dostępny w czytelni szkolnej.

 

I. Kultura bycia i dyscyplina
Wpisany przez: Jolanta Opoń 2010.09.13 Drukuj