archiwum 2017/2018
Razem możemy więcej - integracja społeczna uczniów CKS
Wpisany przez::: Marta Piechowicz 2018.04.12 Drukuj

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zaczął działać szkolny wolontariat wewnętrzny. Wychowawcy kas 1X, 2X oraz wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w zrozumieniu idei wolontariatu oraz organizują i nadzorują działania wolontariuszy. Uczniowie klas licealnych raz w tygodniu spotykają się z wychowankami świetlicy - uczestniczą w korepetycjach koleżeńskich, razem z młodszymi kolegami aktywnie spędzają czas wolny (gry planszowe, zajęcia sportowe).

Celem projektu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Wolontariat stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia także pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Nasza młodzież potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.  Poprzez zaangażowanie w wolontariat uczeń w naturalny sposób zdobywa doświadczenia społeczne i odkrywa, co jest ważne w jego życiu.

Zapraszamy do galerii cz. 1 i galerii cz. 2.