Przedszkole
 HOME  |  Przedszkole Szmaragdowe  |  Przedszkole  
Deklaracje na rok szkolny 2019/2020
Wpisany przez:: Administrator 2019.02.15 Drukuj

Drodzy Rodzice Przedszkola Szmaragdowego!

Dla przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Nr 9/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 stycznia 2019 r. nabór rozpoczyna się w dniu 11 marca 2019 r., natomiast rodzice dzieci uczęszczających składają deklaracje w sekretariacie przedszkola od dnia 4 marca 2019 r. do rozpoczęcia naboru. Prosimy o zachowanie tych terminów.

*Deklaracje dostępne są na stronie Naboru 2019 od 04 marca
lub na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl w zakładce "Przedszkole Szmaragdowe".
*Deklaracje powinny zawierać podpisy obojga rodziców.

Przedszkole Szmaragdowe
Sekretariat

Do pobrania: