KALENDARZ ROKU
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Wpisany przez:: Administrator 2018.09.10 Drukuj
Termin Działanie
I semestr: 03.09.2018–21.12.2018
WRZESIEŃ
03.09.2018 (poniedziałek) Rozpoczęcie roku szkolnego w auli:
SSP2 (klasy 1–3) – godz. 14:00
LOzOS i oddz. gimnazjalne – godz. 8:00
SSP2 (klasy 4–8) – godz. 9:00.
12.09.2018 (środa) godz. 17–19 Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:
klasy I LO – 17:00–17:30
klasy 3 GM – 17:30–18:00
klasy 7 SP – 17:45–18:00 (w sali 116)
klasy 3 LO – 18:00–18:30
klasy 8 SP – 18:30–19:00.
PAŹDZIERNIK
24.10.2018 (środa) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne.
LISTOPAD
02.11.2018 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora).
14.11.2018 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 1–3 SP.
21.11.2018 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 4–8 SP.
28.11.2018 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy GM i LO.
30.11.2018 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
30.11.2018 (piątek) Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych.
GRUDZIEŃ
05.12.2018 (środa) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
21.12.2018 (piątek) Termin wystawienia ocen śródrocznych.
23.12.2018–31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna.
II semestr: 02.01.2019–21.06.2019
STYCZEŃ
04 i 07.01.2019 (piątek, poniedziałek) Rozliczenie dokumentacji po I semestrze.
09.01.2019 (środa) godz. 17 Konferencje podsumowujące po I semestrze.
11.01. 2019 (piątek) Apel podsumowujący I semestr.
styczeń 2019 Ewentualne spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów informujące o wynikach próbnych matur.
28.01–10.02.2019 Ferie zimowe.
LUTY
20.02.2019 (środa) Zebranie dla rodziców i uczniów informujące o procedurach egzaminu:
– godz. 17 – klasy 8 SP
– godz. 18 – klasy 3 GM.
MARZEC
20.03.2019 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 3 LO.
21.03.2019 (czwartek) Pierwszy Dzień Wiosny.
Rekolekcje.
25.03.2019 (poniedziałek) Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych w klasach 3 LO.
Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania klas 3 LO.
KWIECIEŃ
03.04.2019 (środa) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne (w klasach 3 LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).
05.04.2019 (piątek) Termin wystawienia ocen końcowych w klasach 3 LO i konferencja klasyfikacyjna.
10.04.2019 (środa) Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna.
11.04.2019 (czwartek) Część matematyczno-przyrodnicza.
12.04.2019 (piątek) Część językowa.
15–17.04.2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora).
15.04.2019 (poniedziałek) Egzamin ósmoklasisty Język polski.
16.04.2019 (wtorek) Matematyka.
17.04.2019 (środa) Język obcy nowożytny.
17.04.2019 (środa) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji dla uczniów klas 3 LO.
18–23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna.
26.04.2019 (piątek) godz. 08:30 Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w kl. 3 LO.
Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 8 SP i 3 GM (w formie wyjazdowej) oraz bal na koniec.
MAJ
02.05.2019 (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora).
06–08.05.2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie zarządzenia dyrektora).
06.05.2019 (poniedziałek) Egzamin maturalny Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
07.05.2019 (wtorek) Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
08.05.2019 (środa) Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
09.05–23.05.2019 Pozostałe pisemne i ustne egzaminy maturalne.
17.05.2019 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
20.05.2019 (poniedziałek) Termin wystawienia proponowanych ocen końcowych.
22.05.2019 (środa) godz. 17–18 Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
22.05.2019 (środa) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów.
25.05.2019 (sobota) Festyn sportowo-rekreacyjny.
CZERWIEC
03, 04, 05.06.2019 Egzamin gimnazjalny
Egzamin ósmoklasisty
Termin dodatkowy egzaminów.
10.06.2019 (poniedziałek) Termin wystawienia ocen końcowych.
13.06.2019 (czwartek) Termin składania propozycji nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin i Kuratora Oświaty.
13.06.2019 (czwartek) godz. 13:30 Konferencje klasyfikacyjne.
14.06.2019 (poniedziałek) Przekazanie uczniom klas 8 SP i 3 GM informacji o wynikach egzaminu.
17.06.2019 (poniedziałek) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji.
19.06.2019 (środa) Zakończenie roku szkolnego.
19.06.–01.07.2019 Rozliczenie dokumentacji po II semestrze.
LIPIEC/SIERPIEŃ
04.07.2019 (czwartek) Rozdanie świadectw maturalnych.

Zakończenie procesu rekrutacji.
20.08.2019 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna).
20–21.08.2019 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część ustna).