KALENDARZ ROKU
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wpisany przez:: Administrator 2017.09.01 Drukuj
Termin Działanie
I semestr: 04.09.2017–22.12.2017
WRZESIEŃ
04.09.2017 (poniedziałek) Rozpoczęcie roku szkolnego w auli:
SSP2 (klasy 1) – godz. 8:00
LOzOS – godz. 9:00
SSP2 (klasy 7 i oddz. gimnazjalne) – godz. 9:30
SSP2 (klasy 2–4) godz. 10:00.
06.09.2017 (środa) godz. 17–19 Zebranie informacyjne oraz spotkania rodziców z dyrektorem w auli:
kl. 7 SP – 17:00–17:30
kl. 3 GM – 17:30–18:00
kl. 3 LO – 18:00–18:30
kl. 1 LO – 18:30–19:00.
13.09.2017 (środa) godz. 17 Rada pedagogiczna.
PAŹDZIERNIK
04.10.2017 (środa) godz. 16 Zebranie zespołu wychowawczego LO.
04.10.2017 (środa) godz. 17:30 Zebranie zespołu wychowawczego SP (klasy 1–3).
27.09.2017
11.10.2017 (środa) godz. 17
Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 4a, 7p/s, 2p/s/t, 3p/s/t.
13.10.2017 (piątek) Święto Magnolii oraz ślubowanie pierwszoklasistów SP i LO.
14.10.2017 (sobota) Dzień Edukacji Narodowej.
20.10.2017 (piątek) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne.
LISTOPAD
22.11.2017 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 4a, 7p/s, 2p/s/t, 3p/s/t.
24.11.2017 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
24.11.2017 (piątek) Termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych.
29.11.2017 (środa) godz. 16 Zebranie zespołu wychowawczego LO.
29.11.2017 (środa) godz. 17:30 Zebranie zespołu wychowawczego SP (klasy 1–3).
GRUDZIEŃ
01.12.2017 (piątek) godz. 16–19 Kiermasz świąteczny.
01.12.2017 (piątek) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne informujące o wszystkich przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania.
22.12.2017 (piątek) Termin wystawienia ocen śródrocznych.
22.12.2017 (piątek) Jasełka.
23.12.2017–31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna.
II semestr: 02.01.2018–22.06.2018
STYCZEŃ
03–04.01.2018 (środa, czwartek) Rozliczenie dokumentacji po I semestrze.
10.01.2018 (środa) Termin składania propozycji wniosków do orderów KEN.
10.01.2018 (środa) godz. 17 Konferencja po I semestrze.
styczeń 2018 Ewentualne spotkanie nauczycieli, rodziców i uczniów informujące o wynikach próbnych matur.
15–28.01.2018 Ferie zimowe.
LUTY
MARZEC
14.03.2018 (środa) godz. 17 Zebranie zespołu wychowawczego SP (klasy 1–3).
16.03.2018 (piątek) Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych w klasach 3 LO. Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania kl. 3 LO.
21.03.2018 (środa) Pierwszy Dzień Wiosny.
21.03.2018 (środa) godz. 12 Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 4a, 7p/s, 2p/s/t, 3p/s/t.
21.03.2018 (środa) godz. 14 Zebranie zespołu wychowawczego LO.
23.03.2018 (piątek) godz. 17–19 Zebranie śródsemestralne (w kl. 3 LO informacja o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania).
14–16.03.2018 Rekolekcje.
29.03–03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna.
KWIECIEŃ
18.04, 19.04.2018 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podstawie zarządzenia dyrektora) – dotyczy wszystkich z wyjątkiem klas 3 GM.
19.04.2018 (czwartek) godz. 12
09.05.2018 (środa) godz. 17:30
Zebranie zespołu wychowawczego SP (klasy 1–3).
20.04.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dotyczy LO i klas 2 GM).
18.04.2018 (środa) Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna.
19.04.2017 (czwartek) Część matematyczno-przyrodnicza.
20.04.2018 (piątek) Część językowa.
20.04.2018 (piątek) Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach 3 LO.
20.04–22.04.2018 Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 3 GM (w formie wyjazdowej) oraz Bal Gimnazjalny.
23.04.2018 (poniedziałek) godz. 14:30 Konferencja klasyfikacyjna klas 3 LO.
23.04.2018 (poniedziałek) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji dla uczniów klas 3 LO.
27.04.2018 (piątek) godz. 08:30 Zakończenie zajęć i wręczenie świadectw w kl. 3 LO (SSP2 klasy 1–3 zgodnie z planem, pozostali lekcje od 10:35 )
MAJ
02.05.2018 (środa) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
04.05, 07.05.2018 (piątek, poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
07.05.2018 (poniedziałek) godz. 12
16.05.2018 (środa) godz. 16:00
Zebranie zespołu wychowawczego: klasy 4a, 7p/s, 2p/s/t, 3p/s/t.
08.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dotyczy LO i klas 2 GM).
08.05.2018 (wtorek) godz. 12
09.05.2018 (środa) godz. 16:00
Zebranie zespołu wychowawczego LO.
04.05.2018 (piątek) Egzamin maturalny. Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego.
07.05.2018 (poniedziałek) Pisemny egzamin maturalny z matematyki.
08.05.2018 (wtorek) Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego.
09.05–23.05.2018 Pozostałe pisemne i ustne egzaminy maturalne.
11.05.2018 (piątek) Uzupełnienie w dzienniku tabeli ocen zachowania przez nauczycieli przedmiotów.
16.05.2018 (środa) Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych.
18.05.2018 (piątek) godz. 17–19 Zebranie informujące o wszystkich przewidywanych ocenach i ocenie zachowania.
25.05.2018 (piątek) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla uczniów.
25.05–27.05.2018 (piątek, sobota, niedziela) Obchody 35-lecia szkoły.
CZERWIEC
01.06.2018 (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
04.06–06.06.2018 Egzamin gimnazjalny. Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego.
08.06.2018 (piątek) Termin wystawienia ocen końcoworocznych.
09.06.2018 (sobota) Festyn sportowo-rekreacyjny.
15.06.2018 (piątek) godz. 12:40 Konferencja klasyfikacyjna.
15.06.2018 (piątek) Termin składania propozycji nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin i Kuratora Oświaty.
15.06.2018 (piątek) Termin składania wniosków o stypendia i nagrody Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji.
18.06.2018 (poniedziałek) Przekazanie uczniom klas trzecich gimnazjum informacji o wynikach egzaminu.
21.06.2018 (czwartek) godz. 12 17 14 Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018.
22.06.2018 (piątek) Zakończenie roku szkolnego.
27.06–28.06.2018 (środa, czwartek) Rozliczenie dokumentacji po II semestrze.
LIPIEC/SIERPIEŃ
03.07.2018 (wtorek) Rozdanie świadectw maturalnych.

Zakończenie procesu rekrutacji.
21.08.2018 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część pisemna).
21.08–22.08.2018 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część ustna).