Stołówka
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Stołówka  
Sprzedaż obiadów - LISTOPAD 2017 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.10.23 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu listopadzie 2017 r. wynosi 84,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach od 26.10.2017 do 31.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowe dni sprzedaży: 02.11.2017, 03.11.2017 i 06.11.2017 w godz. 7:30 do 13:00.

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego - prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691


Sprzedaż obiadów - PAŹDZIERNIK 2017 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.09.19 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu październiku 2017 r. wynosi 88,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach od 26.10.2017 do 29.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowy dzień sprzedaży: 10.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego - prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Sprzedaż obiadów - miesiąc WRZESIEŃ 2017 r.
Wpisany przez: Paweł Jaworski 2016.01.24 Drukuj

Sprzedaż w dniach 4 – 5 września 2017 r. w godz. 7:30 – 14:30.
Dodatkowy dzień sprzedaży – 11 września 2017 r. w godz. 7:30 – 14:30.
Kwoty posiłków:
SP, GM i LO - opłata 72 zł.

Stołówka zaprasza na obiady od 6 września 2017 r.

Sprzedaż obiadów – przelew bankowy
Wpisany przez: Administrator 2017.09.18 Drukuj

Rachunek bankowy do wpłat za obiady: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691
z dopiskiem: nazwisko i imię ucznia, obiady miesiąc/rok, klasa.

Termin zapłaty: do 25-go miesiąca poprzedzającego (np. obiady na miesiąc październik – zapłata na rachunek bankowy do 25-go września).

Uwaga:
Wpłaty na rachunek bankowy szkoły mogą być dokonywane wyłącznie za pełen miesiąc.
Wpłaty za niepełny miesiąc przyjmowane są gotówkowo w kasie przy basenie.
Wpłaty na rachunek bankowy szkoły nie mogą być pomniejszane o odpisy.
Odpisy należy dokonywać osobiście w kasie pływalni.

Regulamin stołówki szkolnej
Wpisany przez: Administrator 2016.11.19 Drukuj