Stołówka
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Stołówka  
SPRZEDAŻ OBIADÓW na styczeń 2019 r. wyłącznie w styczniu 2019 r.!
Wpisany przez: Administrator 2018.10.25 Drukuj

W związku z zamknięciem roku budżetowego zapłata za obiady na miesiąc styczeń 2019 r. przyjmowana jest wyłącznie w miesiącu styczniu 2019 r. Wszelkie wpłaty dokonane w miesiącu grudniu br. na rachunek bankowy szkoły, a dotyczące obiadów na miesiąc styczeń 2019 r. będą zwracane na rachunek wpłaty.

Sprzedaż kart obiadowych na miesiąc styczeń 2019 r. prowadzona będzie:
gotówkowo w kasie przy pływalni, zgodnie z harmonogramem,
na rachunek bankowy szkoły nr: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 w dniach 2–3 stycznia 2019 r.

Harmonogram sprzedaży posiłków w I semetrze 2018/2019
Wpisany przez: Administrator 2018.08.31 Drukuj
Prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.
Do pobrania: