Stołówka
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Stołówka  
Sprzedaż obiadów - CZERWIEC 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2018.05.24 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu czerwcu 2018 r. wynosi 56,00 zł.
Wpłaty proszę regulować do 25 maja 2018 r. na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Sprzedaż obiadów w dniach: 25.05.2018 r. w godz. od 7:30 do 9:20 i 28.05.2018 – 30.05.2018 r. w godz. od 7:30 do 10:00 w kasie basenu.
Dodatkowy dzień sprzedaży: 04.06.2018 w godz. 7:30 – 10:00 – dziecko je obiady od 5 czerwca 2018.


Sprzedaż obiadów - MAJ 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2018.04.22 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu maju 2018 r. wynosi 60,00 zł.
Wpłaty proszę regulować do 25 kwietnia na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Informacja dodatkowa:
Stołówka wznawia działalność 9 maja. W dniu 25 maja obiad w ramach Jubileuszu 35-lecia Szkoły.


Sprzedaż obiadów - KWIECIEŃ 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2018.03.26 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu kwietniu 2018 r. wynosi 60,00 zł.
Sprzedaż obiadów w dniach 29.03 – 30.03.2018 r. w godz. od 7:30 do 10:00 w kasie basenu.
Dodatkowy dzień sprzedaży: 04.04.2018 w godz. 13.00 – 16.00 – dziecko je obiady od 9 kwietnia 2018.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
Nr 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Dni wolne: 3, 18, 19, 20, 30.


Sprzedaż obiadów - MARZEC 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2018.02.17 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu marcu 2018 r. wynosi 80,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 23.02 – 02.03.2018 r. w godz. od 7:30 do 11:00 w kasie basenu.
Na konto prosimy wpłacać do 25 lutego.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691


Sprzedaż obiadów - LUTY 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2018.01.17 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu lutym 2018 r. wynosi 80,00 zł (4,00 zł x 20 dni).
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 29.01.2018 – 02.02.2018 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowe dni sprzedaży: 05 i 06.02.2018 w godz. 7:30 do 13:00.

Koszt śniadań dla uczniów mieszkających w bursie/internacie za m-c luty wynosi 140,00 zł (7,00 zł x 20 dni).

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego – prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Uwaga:
Sprzedaż obiadów na m-c luty będzie do 2 lutego 2018 r. w kadrach naprzeciwko sekretariatu. Za zmiany przepraszamy.


Sprzedaż obiadów – STYCZEŃ 2018 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.12.08 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu styczniu 2018 r. wynosi 40,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 02 – 03.01.2018 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowe dni sprzedaży: 04 i 05.01.2018 w godz. 7:30 do 13:00.

Stołówka zaprasza na obiady od 4 stycznia 2018 r. (czwartek).

W związku z zamknięciem roku budżetowego prosimy nie dokonywać przelewów bankowych za obiady na miesiąc styczeń 2018 r.! Wszystkie wpłaty za obiady dokonane w miesiącu grudniu 2017 r. na miesiąc styczeń 2018 r. będą zwracane na rachunek bankowy nadawcy!

Sprzedaż obiadów na miesiąc styczeń 2018 r. będzie prowadzona w kasie pływalni.


Sprzedaż obiadów – GRUDZIEŃ 2017 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.11.20 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu grudniu 2017 r. wynosi 64,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 27.11.2017 – 30.11.2017 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowe dni sprzedaży: 01 i 04.12.2017 w godz. 7:30 do 13:00.

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego – prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691


Sprzedaż obiadów – LISTOPAD 2017 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.10.23 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu listopadzie 2017 r. wynosi 84,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 26.10.2017 – 31.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowe dni sprzedaży: 02.11.2017, 03.11.2017 i 06.11.2017 w godz. 7:30 do 13:00.

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego – prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691


Sprzedaż obiadów – PAŹDZIERNIK 2017 r.
Wpisany przez: Administrator 2017.09.19 Drukuj

Koszt obiadów dla uczniów w miesiącu październiku 2017 r. wynosi 88,00 zł.
Sprzedaż obiadów odbędzie się w dniach 26.10.2017 – 29.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.
Dodatkowy dzień sprzedaży: 10.10.2017 w godz. 7:30 do 13:00.

Wpłaty za obiady na rachunek bankowy szkoły należy dokonywać do dnia 25-go miesiąca poprzedzającego – prosimy nie przekraczać terminu.

Konto bankowe: Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin
83 1020 4795 0000 9402 0323 2691

Sprzedaż obiadów – WRZESIEŃ 2017 r.
Wpisany przez: Paweł Jaworski 2016.01.24 Drukuj

Sprzedaż w dniach 4–5 września 2017 r. w godz. 7:30–14:30.
Dodatkowy dzień sprzedaży – 11 września 2017 r. w godz. 7:30–14:30.
Kwoty posiłków:
SP, GM i LO – opłata 72 zł.

Stołówka zaprasza na obiady od 6 września 2017 r.

Sprzedaż obiadów – przelew bankowy
Wpisany przez: Administrator 2017.09.18 Drukuj

Rachunek bankowy do wpłat za obiady: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691
z dopiskiem: nazwisko i imię ucznia, obiady miesiąc/rok, klasa.

Termin zapłaty: do 25-go miesiąca poprzedzającego (np. obiady na miesiąc październik – zapłata na rachunek bankowy do 25-go września).

Uwaga:
Wpłaty na rachunek bankowy szkoły mogą być dokonywane wyłącznie za pełen miesiąc.
Wpłaty za niepełny miesiąc przyjmowane są gotówkowo w kasie przy basenie.
Wpłaty na rachunek bankowy szkoły nie mogą być pomniejszane o odpisy.
Odpisy należy dokonywać osobiście w kasie pływalni.

Regulamin stołówki szkolnej
Wpisany przez: Administrator 2016.11.19 Drukuj