Internat
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Internat  
Sportowa Bursa, ul. Seledynowa 50, Bukowe - nowy numer konta bankowego
Wpisany przez:: Administrator 2018.02.17 Drukuj

Rodziców prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

  1. Wydrukowanie: oświadczenie i wniosek, wypełnienie danymi i odesłanie do Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin.

  2. Opłaty za pobyt ucznia w Sportowej Bursie wnosimy na konto CKS numer: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 z dopiskiem: “Bursa Sportowa - Jan Kowalski - wrzesień 2017”. Kwota ustalona za 1 miesiąc wynosi 140 zł. Termin płatności - do 25-tego miesiąca poprzedzającego.

  3. Opłaty za obiady dokonywane są zgodnie z wytycznymi w zakładce Stołówka na konto CKS numer: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 z dopiskiem: “Obiady - Jan Kowalski - wrzesień 2017”. Termin płatności - do 25-tego miesiąca poprzedzającego. Po tym terminie wpłaty będą zwracane na rachunek bankowy nadawcy.

  4. Opłata za śniadania w stołówce szkolnej wynosi - 7 zł x 5 dni = 35 zł tygodniowo. Środki za śniadanie wnosimy na konto CKS numer: 83 1020 4795 0000 9402 0323 2691 z dopiskiem: “Śniadania - Jan Kowalski - wrzesień 2017”. Termin płatności - do 25-tego miesiąca poprzedzającego. Po tym terminie wpłaty będą zwracane na rachunek bankowy nadawcy.

  5. Kolacje i ewentualny pobyt w weekendy w miesiącu wrześniu we własnym zakresie.

Do pobrania:
zgoda_wyjscia_nocnego_1504890370.pdf