Internat
 HOME  |  Internat i stołówka  |  Internat  
Sportowa Bursa ul. Seledynowa 50 Bukowe
Wpisany przez:: Maciej Parobczy 2017.09.08 Drukuj

Rodziców prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

1.Wydrukowanie: oświadczenie i wniosek, wypełnienie danymi i odesłanie do Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin. 

2.opłaty za pobyt dziecka w Sportowej Bursie wnosimy na konto Rady Rodziców:  80 1160 2202 0000 0001 4752 7343 z dopiskiem: "Bursa Sportowa - Jan Kowalski - wrzesień 2017". Kwota ustalona za 1 miesiąc wynosi 140 zł - termin płatności do 10 dnia każdego aktualnego miesiąca.

3. opłaty za obiady dokonywane są zgodnie z wytycznymi w zakładce stołówka

4. opłata za śniadania w stołówce szkolnej wynosi - 7 zł x 5 dni = 35 zł tygodniowo. - środki za śniadanie wpłacamy również na konto Rady Rodziców 80 1160 2202 0000 0001 4752 7343 - przez okres aż nie zostaniecie Państwo o zmianie konta powiadomieni SMS-em.

5. kolacje i ewentualny pobyt w weekendy w miesiącu wrześniu we własnym zakresie..

Do pobrania: