Harmonogram naboru do klas czwartych i siódmych SSP nr 2, kryteria naboru oraz informacje dodatkowe
Harmonogram rekrutacji do klas czwartych i siódmych SSP nr 2 na rok 2018/2019
Wpisany przez: Administrator 2018.03.15 Drukuj
Termin w rekrutacji zasadniczej do SSP nr 2 Termin w rekrutacji uzupełniającej Rodzaj czynności
21.03–04.04.2018 r. x Złożenie podania o przyjęcie do klasy 4 lub 7 sportowej.
06–12.04.2018 r. 25–29.05.2018 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
13.04.2018 r.
godz.15:00
04.06.2018 r.
godz.15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
16.04.2018 r. 06.06.2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
16–19.04.2018 r. 06–07.06.2018 r. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie pisemnego oświadczenia.
23.04.2018 r.
godz.13:00
11.06.2018 r.
godz.13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA: Oprócz poniższych załączników potrzebna jest również kserokopia karty zdrowia sportowca lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu w klasie sportowej.

Do pobrania:
Terminy testów sprawności fizycznej do klas czwartych SSP nr 2
Lp. Dyscyplina Trener odpowiedzialny Data przeprowadzenia testu sprawnościowego Godziny Miejsce Uwagi
1 piłka nożna chłopców Rafał Szałek 09.04.2018 r.
28.05.2018 r.
9:00
9:00
hala CKS
hala CKS

2 piłka ręczna chłopców Artur Rykaczewski 11.04.2018 r.
25.05.2018 r.
24.05.2018 r.
16:00
15:30
hala CKS
hala CKS

3 piłka ręczna dziewcząt Artur Rykaczewski 11.04.2018 r.
25.05.2018 r.
24.05.2018 r.
16:00
15:30
hala CKS
hala CKS

4 pływanie Robert Sekuła 11.04.2018 r.
29.05.2018 r.
14:30
15:00
basen CKS
basen CKSTerminy testów sprawności fizycznej do klas siódmych SSP nr 2
Wpisany przez: Administrator 2018.03.15 Drukuj
Lp. Dyscyplina Trener odpowiedzialny Data przeprowadzenia testu sprawnościowego Godziny Miejsce Uwagi
1 piłka nożna chłopców Łukasz Wrzosek 09.04.2018 r.
28.05.2018 r.
10:30
10:30
boisko Orlik
CKS
przy braku pogody
hala CKS
2 pływanie dziecząt i chłopców Sławomir Juszkiewicz 11.04.2018 r.
28.05.2018 r.
15:30
15:30
basen CKS
basen CKS